• / Nyheter
  • / Distriktsstämma med positiva avtryck

Distriktsstämma med positiva avtryck

Omvalde distriktsordföranden Per Schöldberg delade ut Guldnålen till Artur Klasson, Gårdsby, medlem i partiet sedan 1940


Centerpartiet har vind i seglen och det gav avtryck under distriktsstämman lördagen den 17 mars på Kök11 i Växjö där Andreas Håkansson, ordförande i Växjökretsen, fungerade utmärkt som mötesordförande.

122 ombud var på plats och valde om hela styrelsen med ordföranden Per Schöldberg, Växjö, förste vice ordföranden Elizabeth Peltola, Diö och andre vice ordföranden Thomas Haraldsson, Vislanda, som tillsammans med sekreteraren/kassören Helen Spännari, Lenhovda, bildar arbetsutskott.

Övriga ledamöter: Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda, Kent Danielsson, Ljungby, Andreas Håkansson, Växjö, Angelica Karlsson, Fagerhult, Patrik Davidsson, Alstermo och Carina Bengtsson, Ljungby.

Ersättare: Gusten Mårtensson, Älmhult, Irene Olofsson, Bolmsö och Andreas Olsson, Växjö.

Adjungerade: Eskil Erlandsson, Annerstad, riksdagsledamot, Sven Sunesson, Alvesta, regionråd.

Revisorer: Sven Pehrson, Billa, Mats Karlsson, Linneryd. Ersättare: Sven-Erik Svensson, Urshult.

Sammankallande för distriktets valberedning: Lena Karlsson, Åseda.

Veteranen Artur Klasson, Gårdsby, medlem sedan 1940, fick av Per Schöldberg ta emot Guldnålen som bevis på sina mångåriga och viktiga insatser.

Eskil Erlandsson och Andreas Håkansson uttalade minnesord över de bortgångna riksdagsledamöterna Stina Gustavsson och Bertil Johansson.

Nu tar partiet sats inför valet i september. Enligt de uppsatta röstmålen föreligger goda möjligheter att överträffa resultatet från valet 2014 i såväl riksdags- som region- och kommunvalet.

Yngve Sunesson ledde en utfrågning av toppkandidaterna på riksdags- och regionlistan. Stämman gjorde också ett uttalande angående den negativa utvecklingen i frågan om vem som ska hantera och sköta de enskilda vägarna. Här vill Trafikverket införa ett centralt och opersonligt digitalt ärendesystem i stället för att låta de enskilda väghållarna svara för hantering och skötsel. En utveckling som Centerpartiet i Kronoberg bestämt motsätter sig.

Distriktsstämman 2019 ordnas av Uppvidingekretsen lördagen den 6 april

Topptrion på riksdagslistan, från vänster tvåan Gusten Mårtensson, Älmhult, trean Karin Nilsson, Tingsryd och ettan Per Schöldberg, Växjö, fick svara på frågor från Yngve Sunesson.

Topptrion på regionlistan, från vänster ettan Sven Sunesson, Älmhult, tvåan Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda och trean Carina Bengtsson, Ljungby, svarade också på frågor från Yngve Sunesson.