• / Nyheter
  • / Är kaos och utveckling två sidor av samma mynt?

Är kaos och utveckling två sidor av samma mynt?

Under den gångna valrörelsen har jag pratat med väldigt många människor.

Värdet av det personliga mötet kan aldrig underskattas, hur många hur många konton på sociala medier som än finns. Det är en grannlaga uppgift att tolka in vad en enskild människa egentligen säger. Det som har varit slående under valrörelsen för mig har varit hur intresset, särskilt hos ungdomar och unga kvinnor, har varit att diskutera värderingsbaserade frågor. Den egna plånboken är viktig, men allt fler ser och märker både den nationella och den internationella utvecklingen gå mot en allt större polarisering. Människor vill tala värderingar!

Om jag skulle basera en bedömning av tillståndet i Kronobergs län och i landet genom att enbart följa gammelmedia och sociala medier så skulle min slutsats bli att länet och nationen är i upplösning, att inget fungerar och att allt är kaos. Så är det naturligtvis inte och de flesta tänker självständigt, tack o lov, inte minst genom att de samtalar med andra, familjen, grannar släkt och vänner.

Människor ser möjligheter, gemenskap, och engagemang i väldigt mycket. Företagaren som hittar nya kunder, småbarnsföräldrarna som ser sina barns stegvisa utveckling. Går man förbi de svarta mediarubrikerna finns en framtidstro bland många.

Jag imponeras av många väljares stora medvetenhet kring samhällsproblemen, och ett engagemang som går utanför det egna jaget. Men det är också tydligt att de frågor som är politiskt styrda förväntar sig människor att politiken tar sitt ansvar över.

Just nu följer många medias rapportering av talman Norléns arbete med att ”sondera terrängen” för en ny regering. Jag träffar människor som suckar och tycker att det kan väl inte vara så svårt att komma överens, medan andra inser att det ibland tar tid att hitta en konstellation som kan ta ansvar för landet. Beskrivningar i media är dramatiska och stora rubriker används. Någon kanske känner att det är kaos, men kanske det egentligen handlar om en utvecklingsprocess som får ta en stund och egentligen inte är så konstig? Skillnaden är dramaturgin då den följs in i detalj, minut för minut och timme för timme, av medier och därmed av intresserade läsare/tittare.

Min reflektion är, efter ha träffat så många intresserade och engagerade människor i valrörelsen, att det som ibland upplevs som kaos är egentligen är en utvecklingsprocess som leder framåt. Om det hos människor upplevs vara kaos eller utveckling ligger avgörs i stor utsträckning av de som beskriver händelsen.

Per Schöldberg
Distriktsordförande
Centerpartiet