Judit Svensson

Judit Svensson, egenföretagare från Lagan, är nyinvald ledamot och kassör i Sveriges Kvinnolobby.


Egenföretagare från Lagan och i helgen omvald ordförande i Centerpartiets Kronobergsdistrikt, har nu tagit steget in i en av de allra tyngsta nationella lobbyorganisationerna.

–Jag känner mig oerhört hedrad. Arbetet i Sveriges Kvinnolobby vilar på feministisk grund och verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt perspektiv. Det är viktiga frågor som jag brinner för, säger hon.

Judit Svensson nominerades till sitt uppdrag av Winnet i Kronoberg, där hon också är ordförande, under hösten 2018.

–Det var förstås roligt men då trodde jag inte att det skulle leda till någonting. Desto roligare är det nu och jag känner mig mycket inspirerad. Kvinnolobbyns idépolitik stämmer väl överens med min syn på jämställdhet. Inom Centerkvinnor jobbar vi också mycket med de här frågorna och eftersom ytterligare en företrädare från mitt parti ingår i styrelsen vågar jag påstå att Centerkvinnor generellt har många bra egenskaper som passar för olika organisationer. Vilket givetvis känns bra, säger Judit Svensson.

Som styrelsemedlem vill hon också jobba för att kvinnliga företagare ska få bättre möjligheter att jobba med jämställdhetsintegrering.

–Där finns mycket att göra, säger Judit Svensson.

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. En av de viktigaste uppgifterna är att granska regeringens budgetproposition ur ett jämställdhetspespektiv.

–Vi har sju anställda i vår organisation men i övrigt vilar vårt arbete helt på ideell grund. Nu ska jag bli insatt i styrelsearbetet och hanteringen av vår ekonomi. Det känns ansvarsfullt men samtidigt mycket inspirerande, säger Judit Svensson.