Nu väntar det stora sjukhusbeslutet

Region Kronobergs fullmäktigemöte i Utvandrarnas Hus den 24 april blev en förövning till det stora beslutet om drygt en månad.

Under en dryg halvtimme gick regiondirektören Martin Myrskog igenom den förstudie som ligger till grund för om Region Kronoberg ska bygga ett nytt sjukhus i Räppe eller bygga om och till det befintliga centrallasarettet.

Ser man enbart till kostnaderna väger det jämnt. Ett nytt lasarett kommer enligt kalkylerna att betinga en investering på 4,9 miljarder kronor medan alternativet att stanna kvar på befintlig tomt enligt kalkylerna kostar 5,1 miljarder kronor plus 400 miljoner kronor för rivning och provisoriekostnader.

Sammantaget visar bilden att alternativet stanna kvar på befintlig tomt ändå är 180 miljoner kronor billigare fram till år 2050. Och oavsett vilket alternativ som vinner när beslutet tas på ett extra fullmäktigemöte den 29 maj kommer Region Kronoberg att stå inför ökade kostnader jämfört med dagens nivå när ett nytt sjukhus enligt planerna kan tas i bruk 2027.

På mötet besvarades också flera interpellationer. Helen Bengtsson (s) interpellerade trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (c) om möjligheterna att arbetspendla från Skåne till Älmhult och möjligheterna tt påverka tidtabellerna för Öresundstågen.

–Vi ärmånga som pratat med trafikverket om den uppkomna situationen och den senaste indikationen vi har fått är att tidtabellen ska ändras i december. Vi kommer också att initiera kontinuerliga möten med Trafikverket och SJ, svarade Carina Bengtsson.