Engagerade centerparister på förstämma i Öjaby

Det blev många diskussioner under distriktets förstämma i Öjaby


Centerpartiet i Kronoberg kommer väl förberett till partistämman i Karlstad 27-29 september.

När Kronobergsdistriktet söndagen den 8 september ordnade förstämma i Öjaby herrgård
var 30-talet engagerade medlemmar från hela länet på plats för att gå igenom och diskutera
partistyrelsens förslag till stämmobeslut.

-Det finns en stor samsyn inom partiet. Men givetvis blir det många diskussioner när 800
ledamöter ska behandla 800 motioner säger distriktsordföranden Per Schöldberg.

Under förstämman var det tre områden som främst diskuterades inom de 10 kommittéerna.
Det handlade om utbildning, jakt-och fiske samt social- och familjepolitik.

-Även försvarsfrågorna diskuterades. Försvaret har under senare tid kommit upp på
agendan och här finns en bred enighet inom partiet där Daniel Bäckström, vår talesperson i
försvarsfrågor, i hög grad har bidragit, säger Per Schöldberg.

Han ser med tillförsikt fram mot dagarna i Karlstad.
-Det finns ett stort engagemang bland Kronobergsdeltagarna, säger Per Schöldberg.


Glada Centerföreträdare på plats i Öjaby.