Partistämman 2019 – en positiv och framtidsinriktad partistämma

På Centerpartiets partistämma i Karlstad behandlades närmare 800 motioner samt fem nya program inom politikerområdena: ekonomi och arbetsmarknad, klimat och miljö, vård och omsorg, landsbygd, samt skola.

Det var således en stor mängd beslut som fattades med ny och uppdaterad politik som Centerpartiet framöver ska arbeta för att genomföra i praktiken. Stämman fattade t.ex. beslut om politik som ska motverka ökade klyftor, kraftfulla åtgärder mot brottslighet, ge bättre möjligheter till jobb, utbildning, vidareutbildning och företagande i hela landet. Det handlar bland annat om att stärka kommunernas och regionernas ekonomi genom mer generella statsbidrag samt att stimulera ekonomisk utveckling i landsbygdskommunerna.

Stämman beslutade även att Centerpartiet ska verka för att genomföra en skattereform. Inom klimat och miljö beslutades det även att Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel, samt att Sveriges elsystem ska bli helt förnybart, robust och flexibelt.

-Jag uppskattar speciellt programmet för klimat och miljö som är mycket genomarbetat och bra. Jag uppskattar den teknikoptimism som Centerpartiet står för, säger Gusten Mårtensson, Älmhult.

Det politikerområde som debatterades flitigast under stämman var vård och omsorg där ca 170 inlägg gjordes från talarstolen. Denna debatt gav bland annat beslut om förbättrad förlossningsvård, att förlossningar även ska kunna ske på mindre, barnmorskeledda kliniker som ett komplement till våra stora sjukhuskliniker.

-Jag är glad att vi nu tagit ett steg fram att utveckla förlossningsvården, göra den mer nära men med bibehållen kvalitet, säger ombuden Anna Johansson, Tingsryd och Elizabeth Peltola, Älmhult.

Inom vård och omsorg fick även Britt-Louise Berndtsson bifall till sin motion om allmän screening för livmoderhalscancer högre upp i åren än 64 år.

-Kan vi få ha kvar livskamrater, mammor, far- och mormödrar längre i livet och i samhället, anser jag att detta enkla test är värt det, säger en glad Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda.

Inom utbildningsavsnittet antogs ett helt nytt program som anger färdvägen framåt. Det nya programmet speglar decentralisering, ledarskap och kunskapsfokus.

-Vi ser positivt på att förverkliga den regionala stödfunktionen som ger skolor bättre stöd för ledarskap och skolutveckling, säger Andreas Olsson och Andreas Håkansson, Växjö.

Landsbygden debatterades flitigt genom 75 inlägg på talarlistan. Debatten kännetecknades av frihetsreformer. Kronobergsbänken lyfte särskilt fram viltvårdsfrågorna genom bland andra Hagart Valtersson, Alvesta. Centerpartiet arbetar för att minska Vildsvinsstammen och vill skapa en Viltförvaltningsmyndighet som tar ett samlat grepp kring viltvården.

Åke Carlsson Uppvidinge avtackades för sitt arbete i Partistyrelsen på ett uppskattande sätt av partiledare Annie Lööf, som särskilt betonade Åkes engagemang och kunskaper i partistyrelsearbetet under flyktingkrisen 2015.

Sammantaget var det en mycket positiv och framtidsinriktad partistämma. En partistämma som med acklamation återvalde Annie Lööf som partiledare för de kommande två åren. En partistämma där Centerpartiet tydligt står fast vid de idéer som har präglat partiet under mycket lång tid.