5 miljarder kronor mer till välfärden 2020

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har nu kommit överens om att skjuta till mer pengar till välfärden i vårbudgeten. 5 miljarder kronor ytterligare ska gå till att stärka välfärden redan i år. Rättsväsendet får samtidigt 750 miljoner kronor mer i år för att öka tryggheten.

– Det har blivit allt tydligare att välfärden behöver mer pengar i år. Centerpartiet är med och styr i fler kommuner och regioner än något annat parti och insåg därför tidigt att det skulle behövas mer resurser, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

Kommuner och regioner ska få ytterligare 5 miljarder kronor i generella statsbidrag i vårändringsbudgeten, varav 3,5 miljarder till kommunerna och 1,5 miljarder till regionerna, utöver de fem miljarder kronor som redan tidigare har skjutits till i budgeten för i år. Detta sker inom ramen för en sammanhållen och ordnad budgetprocess.

Pengarna behövs för att upprätthålla kvaliteten i vård, skola och omsorg framöver när ekonomin bromsar in, befolkningen växer, andelen äldre ökar och det föds fler barn.

– Mer pengar till välfärden har varit en av Centerpartiets främsta prioriteringar i förhandlingarna om vårens ändringsbudget. Jag är mycket nöjd att vi nu kan leverera på det löfte om mer pengar som vi gav redan i höstas, säger Emil Källström.

Rättsväsendet tillförs samtidigt ökade resurser för att möta den grova och organiserade brottsligheten. Vi ser och oroas av återkommande skjutningar och sprängningar. Dessa ska stoppas och tryggheten ska öka. Därför förstärks Säkerhetspolisen, Sveriges domstolar, Kriminalvården, Tullverket och Rättsmedicinalverket.