Nationell storsatsning på undersköterskor

Vården står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller bemanning. Framför allt spås stor brist på undersköterskor. För att locka fler till yrket vill Centerpartiet därför satsa på ett undersköterskelyft.

Undersköterskorna behöver bli 130 000 fler fram till 2026, men idag är det för få som söker sig till yrket. För att skapa fler möjligheter till karriärutveckling och höja yrkets status vill Centerpartiet nationellt satsa 400 miljoner årligen på betald vidareutbildning för specialistundersköterskor. Vi vill även införa en standardiserad grund- och specialistutbildning.

– Undersköterskorna spelar en ovärderlig roll för att vår sjukvård och omsorg ska fungera. Från minsta by till största stad i Sverige behöver undersköterskorna bli många fler. Vi hoppas att våra förslag ska bli verklighet så att fler får möjlighet att bli specialistundersköterskor, säger Anders W Jonsson, barnläkare och vikarierande partiledare för Centerpartiet.

Idag saknas en tydlig definition av vad rollen som undersköterska innebär. Vi vill därför ha en standardiserad grund- och specialistutbildning, som ger ett tydligt kvitto på utbildning och kompetens. Det skulle ge undersköterskerollen en högre status.

Centerpartiet vill se en storsatsning på att vården och omsorgen får fler undersköterskor genom att:

  • Satsa 400 miljoner kronor årligen på betald vidareutbildning till specialistundersköterska, under mandatperioden. Satsningen motsvarar betald vidareutbildning för 1700 undersköterskor.
  • För att stärka undersköterskerollen vill Centerpartiet genomföra en standardisering av såväl grundutbildning som specialistutbildning för undersköterskor