Statligt budgettillskott gav
lång debatt i regionfullmäktige

Trots att Jenny Sjöström, ordförande i Kommunal Kronoberg, lämnade över en lista med 2 448 namnunderskrifter till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (m) vid regionfullmäktiges möte onsdagen den 26 februari, blir det inte aktuellt att återinföra bonusen för de berörda undersköterskorna.

-Nej, det blir inte aktuellt. Jag förstår irritationen men beslutet är taget, säger Sven Sunesson (c) vice ordförande i regionstyrelsen och ordförande i personalutskottet som tog beslutet.

Längsta debatten under fullmäktigemötet handlade om tilläggsbudgeten för 2020, där regionen genom utjämningsstödet hade ett statligt tillskott på 178 miljoner kronor att fördela.

Här förespråkade majoriteten att gå på den sparsamma linjen genom att ändra resultatmålet för 2020 från 1,3 till 2,3 procent vilket motsvarar 153 miljoner kronor.

Oppositionen ville hellre se en ökad satsning på personalen för att minska kostnaderna för hyrpersonal.

Debatten slutade med votering där m+c+kd+l med 29 röster mot s+v:s 24 plus att 8 ledamöter avstod, nu kan uppdatera budgeten för finansiering 2020 enligt sitt egena förslag.

Det innebär en lönesatsning på särkilt yrkesskickliga och motsvarande med 18 miljoner kronor som regionstyrelsen fördelar till nämnder och vårdval efter utfall. Et blir också en riktad satsning på primärvården via vårdvalet med 15 miljoner kronor.

Man avsätter också 25 miljoner kronor till Ny inriktning för sjukvården - den Nära vården och nytt akutsjukhus samt 20 kronor för tillfälliga kostnader för rivningar och provisoriska lokaler.