Kostnadsökningar ett bekymmer för regionen

Jens Karlsson, ekonomidirektör på Region Kronoberg, gav 20-talet närvarande på regionfullmäktigegruppens möte i Växjö den 5 mars en del att tänka på när han redogjorde för bokslutet 2019 och regionens budgetprognos för åren 2021-2023.

–Vi har en kostnadsutveckling som ligger över genomsnittet i riket. Under förra året landade den på 5,1 procent och ser vi ända fram till 2030 hamnar vi på 4,6 procent om trenden håller i sig. Eftersom det kalkylerade snittet för riket under samma period är 3,5 procent blir det inte hållbart, sa Jens Karlsson.

Annars var han relativt nöjd med utfallet för 2019 som blev plus 66 miljoner kronor i en total budget på 8,1 miljarder kronor.

–Vi hade en målsättning att nå ett plusresultat på 84 miljoner kronor. Men sammantaget är det ändå ganska bra, sa Jens Karlsson.

Precis som förr om åren är det hälso- och sjukvårdsnämnden som drar ned resultatet. Nämnden redovisade ett underskott på 124 miljoner kronor.

Men även kostnaderna för hyrpersonal skenade. Målsättningen var att hyrpersonalen skulle kosta 80 miljoner kronor - nu landade underskottet på 179 miljoner kronor. Totalt kostade den inköpta vården Region Kronoberg 752 miljoner kronor under 2019, vilket också var en kraftig ökning mot föregående år.

–Vi har en ganska hög kostnad för mycket av det vi gör i Kronoberg. En orsak kan vara höga ambitioner men det kan också vara en kulturfråga, sa gruppledaren Sven Sunesson.

Efter den finansiella genomgången redovisade Carina Bengtsson, ordförande i regionens trafiknämnd, utvecklingen i länstrafiken under 2019. De flesta kurvorna pekar åt rätt håll och sammantaget ökar det kollektiva resandet i Kronoberg. Här sticker stadstrafiken i Växjö ut - växjöborna har upptäckt att busstrafiken fungerar väl.