Lyckat Webinarmöte gick igenom verksamhetsplanen

När coronapandemin satte stopp för distriktsstämman föddes nya kommunikationstankar.

När coronapandemin satte stopp för distriktsstämman föddes nya kommunikationstankar.

Via ett Webinar, mycket välorganiserat av distriktsombudsman Helen Spännari samt Peter Robrant, kunde 39 deltagare från distriktsstyrelsen, alla kretsstyrelser och syskonorganisationer i Centerpartiet, Kronoberg plus Peter Olsson från regionenheten under cirka en timme lördagen den 18 april gå igenom och diskutera distriktets verksamhetsplan för åren 2020-2022.

–Det är första gången vi genomför detta men förmodligen heller inte den sista, sa distriktsordföranden Per Schöldberg när han som föredragande avslutade mötet.

Många kreativa tankar och förslag luftades. Bland annat planerar distriktet att starta en ledarskapsakademi/mentorsprogram för att förstärka utbildningen av dem som är engagerade i den lokala politiken i länets åtta kommuner.

–Det finns ett utbildningsbehov som vi måste hantera och kan utveckla. Medlemsrekryteringen är också viktig för att förstärka den folkrörelse som bildar Centerpartiet, sa Per Schöldberg.

Coronapandemin har tills vidare satt stopp för det som för Centerpartiet nationellt skulle bli Samtalsåret 2020. Men förhoppningen är att det blir en återstart under hösten, då också distriktsstämman för Kronoberg preliminärt ska äga rum lördagen den 10 oktober.

Webinariet blev nu en utmärkt och lyckad förövning när möjligheterna att ordna fysiska möten är begränsade och ingen vet något slutdatum för.