Gårdsförsäljning-
ett lyft för besöksnäringen

C vill se möjligheten för gårdar som tillverkar vin, öl och sprit att i begränsad volym sälja sina produkter till besökare.

Vi kallar förslaget gårdsförsäljning och det syftar till att stärka besöksnäringen och de gröna näringarna. I många länder är besök på dessa gårdar de mest välbesökta resmålen då ingår givetvis möjligheten att kunna köpa en flaska som souvenir.

Gårdsförsäljning ligger rätt i tiden. Intresset för närproducerad mat och dryck av hög kvalitet har ökat de senaste åren. Ca 870 företag tillverkar alkoholhaltiga drycker spridda över landet och enligt LRF är 5 500 personer direkt anställda i företagen.

Dryckerna bidrar till att öka erbjudandet för svensk restaurang- och besöksnäring och gynnar jobb i hela landet. Det är för det kreativa och växande entreprenörskap inom mat och dryck som vi vill ge bättre förutsättningar. Det är också en del av Sveriges livsmedelsstrategi och en stimulans till svenskt jordbruk.

Innan årsskiftet kommer en utredning tillsättas om hur gårdsförsäljningen kan se ut. Vi vill att utredningen tar fram en eller flera modeller för gårdsförsäljning utan att hota systembolagets monopol eller strida mot EU-undantaget. Vi vill behålla Systembolaget. Finland har lyckats, varför skulle inte Sverige lyckas?

Folkhälsoaspekten är givetvis viktig att beakta om gårdsförsäljning ska få en legitimitet. Vi utgår från att utredaren tittar på det. Kom ihåg att en tidigare rapport om gårdsförsäljning (SOU 2010:98) utredde frågan om gårdsförsäljning av alkoholdrycker och fann att dess förslag inte skulle medföra negativa konsekvenser för folkhälsan.

Folkhälsan försämras inte om gårdar i landet får möjlighet att sälja lokalproducerat öl eller vin till besökare i samband med till exempel en övernattning eller guidad tur. Genom att hitta en klok lösning för hur gårdsförsäljning kan införas så kan vi stärka de gröna näringarna som producerar mat och dryck.

Per Schöldberg, C ledamot Näringsutskottet riksdagsledamot Kronoberg
Ulrika Heie, C ordförande i Miljö och jordbruksutskottet
Sofia Nilsson, C ledamot i Socialutskottet