Pressmeddelande

Centerpartiet fortsätter i regionens Alliansstyre

Bildtext: Mikael Johansson (M), Elizabeth Peltola (C), Anna Zelvin (KD) och Bo Bergsjö (L) presenterade på onsdagen att Alliansen kommer att fortsätter att styra Region Kronoberg framöver.

 

Centerpartiet i Region Kronoberg kommer att fortsätta i Alliansstyret tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och KD. Centerpartiet har haft ett långt och framgångsrikt samarbete med allianspartierna i region Kronoberg och det finns en samsyn på hur vi möter framtidsfrågorna.

- Vi ser att det finns en ödmjukhet och vilja till breda lösningar, dvs Alliansen kommer söka stöd från alla andra partier och skriver inget avtal med något enskilt parti. Breda lösningar är viktigt för regionen och de utmaningar som väntar oss de kommande fyra åren, säger Elizabeth Peltola (c), regionråd.

- Centerpartiet har fått gehör för många av de frågor som vi gick till val på, t ex ett fokuserat arbete med folkhälsan och det förebyggande hälsoarbetet. Centerpartiet är också nöjda med att Alliansen fullföljer alla viktiga satsningar för regional utveckling, grön omställning och infrastrukturen, säger Elizabeth Peltola (c).

För ytterligare information:

Elizabeth Peltola (c), regionråd
Telefon 070 22 55 098
elizabeth.peltola@kronoberg.se