web stats

Johan Karlson

Personbild


Ordförande i Korröstiftelsen

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Kassör i kretsstyrelsen

Ordförande i Älmeboda Centeravdelning

 

Ledamot i kommunfullmäktige

2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Ordförande i Korröstiftelsen


 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.