web stats

Björn Elmqvist

Personbild


Ledamot i Tingsryds industristiftelse

 Mobil: 073-039 98 33

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ledamot i Kretsstyrelsen

Vice ordförande Södra Sandsjö Centerpartiavdelning

 

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i miljö- och byggnämnden

Ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Ersättare i bildningsnämnden

Ledamot i Tingsryds industristiftelse

Ledamot i Tingsryds utveckling och fastighets AB, TUFAB