web stats

Björn Elmqvist

Personbild


Ledamot i Tingsryds industristiftelse

 Mobil: 073-039 98 33

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:
Ledamot i kretsstyrelsen

Vice ordförande Södra Sandsjö Centerpartiavdelning


Ersättare i kommunfullmäktige

Ledamot i Tingsryds utveckling och fastighets AB (TUFAB)

Ledamot i Tingsryds industristiftelse

Gode man med sakkunskap avseende tätortsförhållandeBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.