web stats

Eva Hagelberg

Personbild


Ordförande i Väckelsång- Tingsås Centerpartiavdelning

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ledamot i kretsstyrelsen

 

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i vård- och omsorgsnämnden

Ersättare i Stiftelsen Tingsrydsbostäder