web stats

Thorbjörn Fälldins minnesutställning

I helgen var det åter dags får det återkommande eventet Konst- och Hembygdsrunda i Tingsryds kommun. Det är ett härligt arrangemang som lockar många att åka runt i kommunen, ut till alla konstnärer och hantverkare som öppnar upp sina ateljéer och till olika hembygdsgårdar och bygdegårdar och övriga lokaler som samlar dessa utställare.
I samband med årets Konst- och Hembygdsrunda visade Älmeboda Centeravdelningar upp Thorbjörn Fälldins minnesutställning i Rävemåla Bygdegård.

Thorbjörn Fälldin var en av 1900-talets absolut främsta politiska ledare i Sverige och är något av en symbol för hela Centerrörelsen. Thorbjörn Fälldin var den som 1976 bröt det då 44-åriga socialdemokratiska maktinnehavet och gav tilltro till ett samhälle som tror på de fria människorna. Med Thorbjörn Fälldin som partiledare nådde Centerpartiet sitt hittills högsta valresultat på 25,1 % i valet 1973. Men det var i valet 1976 som Thorbjörn Fälldins framgång innebar att han blev Sveriges statsminister och att sossefieringen av Sverige kunde avbrytas.

Knäckfrågan inom svensk politik under 1970-talet var energipolitiken och kärnkraften. I denna fråga hade Thorbjörn Fälldin ett starkt personligt engagemang som en stark kärnkraftsmotståndare. Då de övriga två borgliga partierna, M och FP, hade motsatt ståndpunkt, innebar detta svårigheter för den borgliga regeringen. Thorbjörns Fälldins insatser för energipolitiken har dock betytt oerhört mycket för Sverige då vi fått en klar ambition att göra kärnkraften till en parantes. Vi har genom Thorbjörn Fälldin fått ett stort fokus på energisparande och fått till en omfattande utveckling av förnybar energi.

Thorbjörn Fälldin var sammantaget statsminister i tre regeringar 1976-1978 och 1979-1982. Annie Lööf lyfter ofta Thorbjörn Fälldin som förebild och menar att ”Thorbjörn Fälldin har betytt oändligt mycket. För Sverige, världen, för sin hembygd. För sitt jordnära och värderingsstyrda ledarskap, för sitt engagemang och sin trygghet, Sveriges statsminister i en orolig omvärld i en svår tid. En av 1900-talets främsta politiska ledare.”

Thorbjörn Fälldins minnesutställning kommer även att visas den 8 september, när Älmeboda Centerpartiavdelning fyller 100 år.

100 år av handlingskraft
Johan Karlson

Johan Karlson, ordförande för Centerpartiet i Älmeboda


Älmeboda centeravdelning