web stats

Lång väg tillbaka i Tingsryds kommun

Johan Karlson (C) lyfter fram att det är mycket som är bra inom vård- och omsorgsförvaltningen i Tingsryds kommun. Men att mycket också behöver förändras.

En trött undersköterska skriver på SMPs debattsida den 17 juli om en bekymmersam arbetssituation i omsorgsverksamheterna i Tingsryds kommun. Besparingar i kombination med brist på personal utgör svåra hot mot verksamheten. Magnus Carlberg (S) skriver i ett svar den 20 juli om alla resurstillskott som har skett och om att problemet ligger i den budget som riksdagen antog. Jag kan bara konstatera att problemet just nu inte handlar om pengar. Strukturellt sett kan vi ha ökade kostnader i kommunens omsorg på sikt. Men den nuvarande krisen handlar mycket lite om den stora bilden. Vi har egna interna problem i styrning och ledning som medför att pengarna rinner genom fingrarna. Just i det här fallet måste vi därför själva ta ansvar för – och lösa – den kris som uppstått.

Omsorgsverksamheten har hamnat i en besvärlig kris under 2019. Så långt är alla överens. Men det har varit svårt att beskriva krisen. Klart är att verksamheten dras med stora underskott trots stora resurstillskott under senare år. Ekonomistyrningen fungerar inte. Ett arbetstidsavtal sades upp av de fackliga parterna vilket ledde just till stora uttag av övertid – kostnader som kommunen inte tidigare har haft. Sjukskrivningarna ligger på en extrem nivå. Ändå ger medarbetarenkäter inte en särskilt alarmerande bild av läget. Signalerna spretar, men arbetet med förändringar har varit mycket intensivt under våren. Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde under juni upplever jag att alla inblandade nu blivit ödmjuka inför uppgiften. Diskussionen handlar om rätt saker. Problemen har kommit fram till stor del. Vägen tillbaka är dock mycket lång.

Så vad är problemet? Först och främst är vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet i Tingsryds kommun otroligt professionell. Ambitionerna är mycket höga. Personalen är driven och utgör stordåd dag efter dag. Vi är ofta bra eller rentav bäst i jämförelser. Och på många håll är nog också arbetssituationen helt okej. Men det finns delar av verksamheten som inte fungerar lika bra. Budgetarbetet fungerar inte. Kommunikationen upp och ned i organisationen verkar kunna halta. De höga förväntningarna uppifrån verkar ibland rent praktiskt inte kunna lösas ”på golvet” där vardagen efter hand gör att beslut uppifrån i praktiken inte följs. Vi politiker i nämnden får en bild – som anställda på golvet för ofta ställer sig frågande till. Medarbetarenkäter säger en sak. När man pratar med enskilda medarbetare framkommer en annan bild. Sjukskrivningstalen är chockerande höga. Tystnadskulturen beskrivs underifrån som ett stort problem. De olika bilderna av situationen i förvaltningen skiljer sig alldeles för mycket.

Mitt i sommaren 2019 är vi ett antal problem på spåren. Förvaltningen har haft en mycket tung vår och kom i juni fram till att problemen vi står i – kommer ta flera år att lösa. För alla medarbetare som kämpar dag för dag är det förstås en klen tröst. Men ge uttryck för er oro. Beskriv problemen. Se till att hitta vägar att nå fram med er oro och de problem ni ser. Framför allt – upplever ni er hindrade att beskriva problem – försök beskriva hindret. Ta kontakt med oss politiker. Till slut hoppas jag att vi får en hel bild av vår verksamhet – och en hel fungerande verksamhet.

Johan Karlson
Vård och omsorgsnämnden
Centerpartiet i Tingsryds kommun