web stats

Centerpartiet i Tingsryds pastorat ställer upp i Kyrkovalet

Centerpartiet i Tingsryds pastorat väljer att delta i kyrkovalet i Tingsryds pastorat. Vi lyfter fram följande viktiga tankar för kyrkans framtida utveckling och närvaro i samhället.

Centerpartiet i Tingsryd vill arbeta med följande:

  • Vi vill samverka i hela pastoratet, men bibehålla varje församlings särart. Den unika verksamheten i varje församling ska stärkas och utvecklas.
  • Vi vill utveckla och stärka diakonin i alla verksamheter i hela pastoratet.
  • Vi vill se till och uppmärksamma alla människors rättigheter och lika värde. Det ska vara en självklarhet att komma till kyrkan i glädje, sorg, ensamhet eller utsatthet.
  • Vi vill fokusera på en hållbar miljö, där vi bland annat ser till att solenergi nyttjas i hela pastoratet. Laddstolpar ska installeras vid våra kyrkor.
  • Vi vill att kyrkan ska finnas i samhället och vara en naturlig del i bygdens föreningsliv. Samarbeten med exempelvis hembygdsföreningar och idrottsföreningar ser vi som en naturlig del i kyrkans framtida utveckling.
  • Vi vill öka samverkan med fritids/ungdomsgårdar tillsammans med kommunen och andra aktörer. Kyrkan kan där vara en naturlig del i ungdomarnas vardag.


RÖSTA PÅ CENTERPARTIET I KYRKOVALET

Följande kandidater ställer upp för Centerpartiet i valet till Kyrkofullmäktige i Tingsryds pastorat

Nr:

1. Annica Hägg-Johansson

Ryd


2. Björn Elmqvist

Södra Sandsjö


3. Mats Wembo

Väckelsång


4. Maria Petersén

Älmeboda


5. Catarina Thor

Linneryd


6. Karl-Gustaf Sjöqvist

Tingsryd


7. Ann-Charlotte Johansson

Urshult


8. Mats Karlsson

Linneryd


9. Dag Runesson

Tingsryd


10. Carla Sveningsson

Älmeboda


11. Ann-Christin Johansson

Urshult


12. Johan Karlsson

Älmeboda


13. Sven Johansson

Väckelsång


14. Kerstin Petersén

Älmeboda


15. Anders Sveningsson

Älmeboda

Centerpartiet i Tingsryds pastorat


 

Läs mer om Centerpartiet i Kyrkovalet här >>