web stats

Pressmeddelande

CENTERPARTIETS TOPP-4 ÄR UTSEDDA

Maria Petersén, Mikael Andersson, Anna Johansson, Cecilia cato

 

Anna Johansson valdes idag på Centerpartiet i Tingsryds nomineringsstämma till att toppa Centerpartiets lista i kommunfullmäktigevalet 2022. Nomineringsstämman genomfördes i församlingshemmet på Annas hemort, Södra Sandsjö. Som nummer två, efter Anna Johansson valdes Mikael Andersson från Ryd, följt av Cecilia Cato från Linneryd som nummer 3 och Maria Petersén från Älmeboda som nummer 4.

När Centerpartiet i Tingsryd genomförde sin nomineringsstämma i Södra Sandsjö den 14 november togs beslut om att fastställda vilka fyra som ska toppa Centerpartiets lista till kommunfullmäktigevalet 2022. Resterande del av listan redovisades men formellt beslut om fastställande avvaktas enligt praxis till årsstämman den 30 januari 2022.

Efter att nomineringskommitténs ordförande, Karin Nilsson, redogjort för nomineringskommitténs arbete och presenterat nomineringskommitténs förslag till lista till kommunfullmäktigevalet var det en enig nomineringsstämma som gick till beslut. Beslutet blev att idag utse de fyra översta namnen på vallistan och lämna resterande del öppen för ev. förändringar fram till årsstämman.

Den som utsågs som nummer 1 på denna vallista blev Anna Johansson från Dångemåla i Södra Sandsjö. Anna är idag oppositionsråd i Tingsryd kommun och har en lång och bred erfarenhet av det politiska arbetet för att stärka Tingsryds kommun och stärka Centerpartiets roll för att påverka kommunen i en positiv riktning. Som nummer 2 på vallistan utsågs Mikael Andersson från Ryd. Mikael är idag 2:e vice ordförande i bildningsnämnden och vice ordförande i individnämnden i Tingsryds kommun och kan med sin breda erfarenhet komplettera Anna på ett bra sätt i det politiska arbetet. Som nummer 3 på vallistan utsågs Cecilia Cato som idag är ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och även är gruppledare för Centerpartiet i Tingsryd. Cecilia kan även hon med sin erfarenhet och starka lokala engagemang entusiasmera och ge en stark tillförlitlighet till Centerpartiets politiska hantverk. Som nummer 4 på vallistan utsågs Maria Petersén. Maria är tämligen ny inom politiken men har nyligen fått uppdraget som 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Tingsryds kommun. Maria är även ordförande för Centerpartiet i Tingsryds och har en stark förankring i föreningslivet i Tingsryds kommun.

Dessa fyra bildar en utmärk toppkvartett för Centerpartiet, där de kommer att hålla fokus på sakpolitik och framtidstro. De kommer att se till att stå för konstruktivitet och samarbetsvilja med målet att ta Tingsryd framåt. Tingsryds kommun ska vara en kommun där alla ska kunna känna trygghet och där alla ska kunna känna att devisen Tingsryds kommun – där livet är härligt till fullo stämmer.

För mer information:
Anna Johansson, 070-609 51 91
Mikael Andersson, 073-153 53 98
Cecilia Cato, 070-311 66 90
Maria Petersén, 073-526 48 15