web stats

Budgetframgång för Alliansen i Tingsryds kommun

Alliansens budget för 2025, som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni, är en ansvarsfull budget som möter kommunens utmaningar på ett klokt sätt.

I Tingsryds kommun styr Alliansen i minoritet och vi måste antingen få Socialdemokraternas eller Sverigedemokraternas stöd för att få igenom vår politik. Under arbetet med budget 2025 har Alliansen erbjudits stöd till vårt budgetförslag av Sverigedemokraterna. Innan vi tog ställning till detta erbjudande så räckte Alliansen ut handen till Socialdemokraterna för att undersöka om de kunde tänka sig någon budgetsamverkan med Alliansen och därigenom låta Socialdemokraterna få genomslag för någon av sina hjärtefrågor i stället. I detta fick vi blankt nej då Socialdemokraterna uppgav att de hellre ville stå vid sidan av och klaga på Alliansen då de tror sig vinna röster på det förfarandet.

Uppgörelsen med SD, där de förbinder sig att stödja Alliansens budget, innebär egentligen endast att Alliansen ska fullfölja vår tidigare linje om att låta en privat intressent driva den lokala gymnasieskolan med samma programutbud som idag finns på Wasaskolan istället för att kommunen står som huvudman där. I detta har vi fört dialog med AMB och kommit så långt att vi tillsammans med AMB beslutat att direkt efter att budgeten vunnit laga kraft påbörja ett arbete med att skriva en avsiktsförklaring vars syfte är att AMB med start ht 2027 blir huvudman för gymnasieskolan i Tingsryd med samma programutbud som startas på Wasaskolan till ht 2024, inkl. hockeygymnasiet (NIU). Förutsatt att allt går som tänkt med tillstånd från myndigheter osv. Programutbudet på gymnasieskolan i Tingsryd ska alltså inte minska genom detta, tvärtom är det ett led i att just framtidssäkra gymnasieskolan i Tingsryd.

En annan del handlar om kulturskolan. Centerpartiets ambition har hela tiden varit att få till en nystart av kulturskola i Tingsryd. När det i kontakterna med AMB framfördes önskemål från AMB:s sida om att den tillfälliga neddragningen av kulturskolan upphävs och att medel tillförs så nuvarande aktör kan fullfölja verksamheten under ht 2024 så var det en lätt sak att gå med på. I övrigt handlar uppgörelsen med Sverigedemokraterna endast om att de blir omnämnda på ett ställe i Alliansen budgetdokument samt att de kommer att få viss insyn i Alliansens budgetarbete 2026 samt i internbudgetarbetet som följer budget 2025 och budget 2026.

Det kan ändå ses som ett lågt pris för att säkerställandet till att Alliansens fick igenom budgeten i kommunfullmäktige den 17 juni genom den enda egentliga eftergiften att tillåta att det står ”med stöd av Sverigedemokraterna” i budgetdokumentet mot SD:s löfte om att aktivt rösta ja till denna budget och även till budget 2026 när det väl blir dags för den.


Läs mer om Alliansens budget på Alliansens hemsida här >>

Ni hittar Alliansens budget 2025 här >> En budget som tar ansvar för Tingsryds kommuns framtid , 1.3 MB.