web stats

Varg- och vildsvinsproblematiken måste hanteras

Bildtext: Thomas Haraldsson (C) och Mikael Larsson (C) tar del av Yvonne och Erik Nilssons upplevelse kring vargattacken på deras gård där 10 får dödades av vargen.

Rovdjursproblematiken stod i centrum när Centerpartiets försvarspolitiske talesperson, Mikael Larsson (C) tillsammans med Thomas Haraldsson (C), Europavalskandidat för Centerpartiet i Kronoberg, besökte Tingsryds kommun under gårdagen. Bland annat besöktes Tryteke Gård några km nordväst om Urshult för att lyssna till hur familjen Yvonne och Erik Nilsson har det efter det vargangrepp som de drabbades av den 1 november 2023. Ett vargangrepp som tog död på 10 av deras får och som starkt påverkat deras liv.

Det var en stark berättelse som Yvonne och Erik gav kring hur fasanfullt det är att möta synen attackerade får i sin hage och behöva ta hand om dessa. De flesta av de attackerade fåren var brutalt slaktade av vargen men där en del fortfarande levde i sina dödsplågor. Det är svårt att föreställa sig hur fasanfull denna upplevelse måste ha varit. Det är en upplevelse som i högsta grad påverkar dem än idag. Inte minst uppger Yvonne och Erik att de nu känner stor oro för att åter släppa ut den kvarvarande fårbesättningen i hagarna nu till sommaren, och vad som då kommer att ske. Blir det fler vargattacker? Mikael Larsson fick här mycket att ta med sig upp till riksdagen kring hur vargproblematiken försämrar förutsättningarna för de gröna näringarna, för möjligheten till det öppna landskapet och för Sveriges självförsörjningsgrad. För hur kan dessa mindre företagare orka bedriva sina verksamheter under de förutsättningar som idag råder, där vargen i princip är totalt fredad. Där skyddsjakt är så starkt reglerad att vargen kan angripa besättningar efter besättningar innan något händer. Här måste förändring ske!

På kvällen genomfördes sedan ett öppet möte tillsammans med Mikael Larsson och Thomas Haraldsson i Parken i Urshult med fokus på EU, rovdjur, skog, jakt och försvar. Det var ett 40-tal personer som närvarade för att diskutera dessa, för landsbygden livsavgörande frågor. Även här tog varg- och vildsvinsproblematiken plats och det är tydligt att engagemanget kring de svårigheter dessa djur ger de gröna näringarna är stort. Att nå framåt i dessa frågor är avgörande för hur landsbygdens ska kunna utvecklas. Många människor känner denna oro för rovdjursangrepp och det behöver tas på allvar!

Thomas Haraldsson lyfte under kvällen även vikten av landets hundratusentals privata skogsägare som idag gör stora insatser både för att vårda och bruka skogen ansvarsfullt, vilket är viktigt för den biologiska mångfalden. Det är tack vara dessa privata skogsägares omsorg över sin skog som vi har de höga naturvärden i vår skog i dag. Andra frågor som diskuterades under kvällen var bland annat att krisberedskap och civilt försvar Sverige är viktigare än på länge. Vi har de senaste åren upplevt värmeböljor och stora skogsbränder, skyfall med översvämningar, terrordåd och nu ett krig i vår absoluta närhet. Vi kan inte längre utesluta att Sverige blir inblandad i en militär konflikt. Det är frågor som påverkar förutsättningar för alla som lever och verkar i vår del av Sverige.

Bildtext: Mikael Larsson (C), Erik Nilsson, Yvonne Nilsson och Thomas Haraldsson (C)