Rickard Nordin (C) på besök i Tvinnesheda vindkraftspark

Bildtext: Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet, i samspråk med Viktoria Birgersson, ordförande Centerpartiet i Uppvidinge.


Idag hade Centerpartiet i Uppvidinge besök av Centerpartiets klimat- och energipolitiske talesperson Rickard Nordin. Ett besök som var förlagt till Tvinnesheda vindkraftspark, söder om Åseda. En vindkraftspark som med sina 47 verk blir södra Sveriges största vindkraftspark och som succesivt nu har satts i drift. Det är SR Energy (bytt namn från Stena Renewable) som har utvecklat projektet, tagit fram tillståndet och byggt parken genom sitt helägda dotterbolag Tvinnesheda Energi.

Guide för dagen var Anders Sjöstrand som är engagerad inom Centerpartiet i Uppvidinge och som har ett stort intresse för just vindkraft och den tekniska utvecklingen inom detta område. Anders informerade om hur arbetet har framskridit och hur man har byggt fundamentet till verken på den Småländska berggrunden, med en teknik med bergstag som har inneburit att man kunnat minska betongåtgången till fundamenten väsentligt, till mindre än en tredjedel av den betongmassa som behöver användas när man bygger med större motviktsfundament som är den mer vanliga tekniken i Europa.

Bildtext: Anders Sjöstrand (C) informerade om arbetet med att bygga Tvinnesheda vindkraftspark.


Vindkraftverken på Tvinnesheda mäter 191 meter i totalhöjd, med 75 meter långa vingar. Parken kommer att ha en total effekt på hela 202 MW och med en beräknad årlig produktion på ca 600 GWh. Detta motsvarar förbrukningen av hushållsel för 120 000 villor. Som jämförelse för att få det mer greppbart hur effektiva dessa moderna vindkraftverk är så kan nämnas att bara ett varv med vingarna genererar tillräckligt med el för att ladda 400 mobiltelefoner. Dessa moderna vindkraftverk är genom sin effektiva vingkonstruktion dessutom tämligen tysta och kan börja producera el från så låga vindhastigheter som 3 m/sek. Alla 47 verken förväntas vara i full drift till i slutet av detta år, vilket innebär att själva byggtiden från det att skogsavverkningen påbörjades på området i april 2020 tills allt är i drift endast har tagit mindre än 2,5 år. Processen att komma i gång med byggnationen har dock tagit betydligt längre tid än så då det varit en hel del motstånd och överklagande innan man kunde sätta i gång med byggnationen.

Bildtext: Centerpartiets distriktordförande Andreas Håkansson, Rickard Nordin (C) och Åke Carlson (C) som var kommunalråd i Uppvidinge när planerna på vindkraftsparken i Tvinnesheda initierades.

Betydelsen att skapa engagemang och acceptans för vindkraftsverk lokalt är viktig. Anders Sjöstrand påtalade att han tror på att utöka respektavstånd till närmaste bebyggelse till det dubbla, till åtminstone 2000 meter. Viktigt för att skapa engagemang är också att pengar från vindkraftverken stannar kvar i bygden, både i form av bygdepengar och som pengar till kommunkassan. Något som Rickard Nordin lyfte i detta är Centerpartiets förslag om regionaliserad fastighetsskatt för vindkraftsverk vilket skulle kunna få 300 miljoner kronor varje år att stanna lokalt och därmed kunna kompensera för den lokala miljöpåverkan som sker. För Uppvidinge kommuns del skulle denna vindkraftspark med Centerpartiets förslag genera ca 7,5 miljoner kronor årligen till kommunkassan i Uppvidinge. Redan nu kommer vindkraftsparken att ge 470 tkr årligen i bygdepengar som stannar kvar i bygden.

Bildtext: Torbjörn Gustafsson (C), Andreas Håkansson (C) och Rickard Nordin (C)

Tvinnesheda vindkraftspark tydliggör hur vindkraft utgör en viktig del för hur vi ska kunna klara vår framtida elförsörjning och inte minst hur vi ska kunna möta den ökande prisbilden på elmarknaden.

Just de höga elpriserna lyfte Viktoria Birgersson, ordförande för Centerpartiet i Uppvidinge och då framför allt den orimliga uppdelningen i Sverige med olika elområden. Uppdelningen med olika elområden innebär stora prisskillnader inom Sverige, där vi i det sydligaste elområde 4 påverkas stort av de höga elpriserna i t.ex. Tyskland som pressar upp elpriset i just elområde 4. Detta innebär orättvisa villkor utifrån var människor bor men det utgör även en diskriminerande faktor för företag som är etablerade i ”fel” elområde då de inte kan konkurrera på lika villkor med företag som är etablerade i ett annat elområde. Något som blir extra problematisk för en företagskommun som Uppvidinge kommun som ligger precis innan för den norra gränsen av elområde 4. Rickard Nordin höll med i denna beskrivning och menar att man åtminstone bör slå samman elområden så att det kanske bara finns två olika elområden i Sverige, det vill säga att elområde 3 och 4 blir ett gemensamt elområde. Men framför allt behöver vi få till en rejäl elproduktion i södra Sverige. Tvinnesheda vindkraftspark är ett tydligt exempel att detta är möjligt.