Uppvidinge
Centerpartiet lokalt

Några små "klipp" från Annies stämmotal

Vi centerpartister tillsammans

Står för ett tryggare, öppnare och starkare Sverige. Ett Sverige där alla människor behövs. Ett land som fylls av hopp och framtidstro. Det är det land vi vill att Sverige ska vara. Ett land där mångfald och handel stärker oss och utvecklar vår ekonomi. Där social rörlighet är något självklart. Där vi ser på varandra med genuin nyfikenhet, inte misstänksamhet. Ett land där alla människor har frihet att forma sina egna liv. Där det är argumentationen, förslagen och debatten som är vårt vapen. Inte aggressivitet och hot.

Tyvärr är en aggressiv, populistisk, nationalism på frammarsch i hela västvärlden. Där människor ställs mot varandra.

Krafter som vill svartmåla. Söndra och härska. Som vill att vi ska bli oroliga. Känna rädsla inför framtiden. Som säger att det inte känner igen sitt Sverige. Där nationalister säger att ditt välstånd står mot någon annans.

Vi centerpartister måste då

Möta dem med kraft och fördöma hatet. Vägra köpa deras svartmålning av andra människor. Vägra ställa upp på deras bild av Sverige, det är inte vårt öppna och trygga land.

Vi centerpartister vill självklart ta miljöansvar

Grön tillväxt är framtiden och att miljöansvar är någonting självklart för oss. På den vägen ska vi fortsätta. Vi ska forma en modern miljöpolitik för framtiden. Genom att satsa på förnybar energi, på nya bränslen i bilen och i luften. Satsa på klimatsmart infrastruktur för såväl människor som gods. Med smarta lösningar, med innovationer och ny teknik ska vi möta klimathoten och miljöförstöringarna. Och med en politik som bejakar utveckling. Det är nämligen så vi skapar grön tillväxt. Det handlar om att ta ansvar och att våga. Att våga sätta den där spaden i marken. Bestämma sig. Nu bygger vi. ”Det mesta är ogjort, underbar framtid” och problem som inte är lösta är väldigt sällsynta.

Centerpartiets har svar på frågan om vilket samhälle vi vill ha

Om hur orättvisa klyftor kan överbryggas och där ingen är uträknad på förhand. Där tryggheten finns till för alla. Om hur vi gör hela Sverige tryggare, öppnare och starkare.

Centerpartiet vill ha en trygg sjukvård i hela landet

Det är själva kärnan i vårt välfärdssamhälle. En omistlig del av ett tryggt och starkt Sverige. Var man bor i landet ska inte spela någon roll för vilken vård man får. Hur långa köerna är till att få träffa en specialist. Men tyvärr är det så idag. Sverige klyvs även här. Det är skillnader som inte ska finnas i det Sverige jag vill se. När någon i familjen är sjuk. När vi behöver hjälp. Då måste vi kunna lita på att vården finns där.

Centerpartiet en stark kraft för landsbygdens villkor

Hos vår partiledare Annie Lööf och våra förtroendevalda centerpartister ute i landet finns det så mycket kraft, så många kloka människor och så mycket hårt jobb som görs för landsbygdens villkor. Ser till att klimatarbetet tar steg framåt och hjälper nyanlända att få jobb.

Senaste nytt från Uppvidinge

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.