Växjö kommun ska vara i framkant med solcellsutbyggnad

Växjö kommun ska vara i framkant när det gäller utbyggnad av solcellspaneler på kommunens fastigheter

Det föreslår Andreas Olsson, gruppledare i kommunfullmäktige tillsammans med Anders Franzén, ledamot i Videum, och Thomas Magnusson, suppleant i byggnadsnämnden, i en motion till kommunfullmäktige.

Så här skriver förslagsställarna:

”För vårt klimat behöver vi skynda på omställningen till förnybar energi. Ett alternativ bland de förnybara är energin som kommer från solen. Mängden energi som når jorden varje dag från solen motsvarar 15 000 gånger världens energiförbrukning. Genom att tillvarata mer solenergi och omvandla den till el kan vi lösa edn stor del av energiproblemen i världen. De senaste åren har det blivit allt billigare att producera solel. Därför anser centerpartiet att vi måste satsa mer på att ta vara på solenergi och påskynda installation av fler solcellspaneler för en närproducerad grön elproduktion som gynnar alla hushåll i Växjö kommun.

Som Europas grönaste stad måste Växjö kommun ta större kliv i en utbyggnad av solcellspaneler på kommunkoncernens fastigheter för att producera mer grön el i kommunen. För nya fastigheter bör vid byggande undersökas om det är gynnsamt med solcellspaneler. Det ger en viktig signal till Växjöborna om att kommunen tydligt tar ansvar för att stödja teknikutvecklingen som finns för att nå ett mer hållbart samhälle. En utbyggnad bör ske skyndsamt och på fastigheter med gynnsamma möjligheter för solcellspaneler. Med sina många fastigheter och stora tak har Växjö kommun stora möjligheter att vara med och bidra til en större mängd närproducerad grön el.

Med anledning av detta föreslår vi kommunfullmäktige:

  • Att Växjö kommun ska vara i framkant när det gäller utbyggnad av solcelspaneler på kommunens fastigheter och utreda möjligheten för snabbare och större utbyggnad av solpaneler i gynnsamma förhållanden.”

Andreas Olsson, gruppledare, Anders Franzén, Thomas Magnusson