Växjö
Centerpartiet lokalt

Välkomna till Centerpartiet i Växjö

med 46 starka namn på fullmäktigelistan

Centerpartiet i Växjö har 46 starka kandidater på listan i valet till kommunfullmäktige.

Listan toppas av Eva Johansson, Jät, med Anders Bengtsson, Rottne, på andra plats.

Här har ni den kompletta listan:

1. Eva Johansson, Jät

2. Anders Bengtsson, Rottne

3. Andreas Olsson, Växjö

4. Margareta Jonsson, Växjö

5. Andreas Håkansson, Växjö

6. Per Schöldberg, Växjö

7. Yvonne Ekaremål, Tjureda

8. Claes Bromander, Växjö

9. Annika Nilsson, Ör

10.Tomas Johansson, Växjö

11. Gudrun Holmberg, Furuby

12. Ann-Christin Norlander, Växjö

13. Sven Johansson, Växjö

14. Golnoush Lundén Keshavarzi, Gemla

15. Anders Franzén, Växjö

16. Tina Sturesson, Växjö

17. Birger Johansson, Braås

18. Mimmi Rito, Vederslöv

19. Cecilia Birgersson, Växjö

20. Thomas Magnusson, Tävelsås

21. Mari Hrdina Friberg, Växjö

22. Anders Haggren, Växjö

23. Ingrid Johansson, Braås

24. Jörgen Steen, Tjureda

25. Birgitta Nilsson, Växjö

26. Kjell Gustavsson Växjö

27. Anita Svensson, Gemla

28. Sture Andersson, Växjö

29. Berne Persson, Växjö

30. GunnarPetersson, Växjö

31. Majja Almqvist, Tävelsås

32. Sven Pettersson, Rottne

33. Nils Fröhling, Gemla

34. Per Gustafsson, Växjö

35. Louise Arnesson, Växjö

26. Sven Pehrson, Åryd

37. Jacob Samuelsson, Växjö

38. Thmas Johansson, Uråsa

39. Anni Nilsson, VVäxjö

40. Karl-Erik Nedfors, Ingelstad

41. Axel Davidsson, Växjö

42. Anders Johansson, Furuby

43. Anton Dalenfjäll, Braås

44. Sven-Erik Arnoldsson, Värends Nöbbele

45. Nils-Erik Jonsson, Braås

46. Göran Johansson, Braås

 

Text

Välkommen, Tina!

Tina Sturesson har börjat jobba som valombudsman i Växjö. Ni når henne via e-mail: tina.sturesson@ centerpartiet.se eller via mobil 0729-203373

Uttalande från kretsårsmötet:

Värna trygghet och valfrihet 

inom skolan och omsorgen

Centerpartiet i Växjö vill värna trygghet och valfrihet inom skolan och omsorgen. På nomineringsmötet söndagen den 28 januari antog därför stämman följande uttalande:

Regeringens förslag om ett vinsttak i välfärden riskerar att rasera hela välfärden. I Växjö har många medborgare valt privat äldreomsorg och barnomsorg samt valt en friskola. Invånarnas valfrihet är av central betydelse. Även möjligheten för medarbetare i skola och omsorg att kunna välja just sin arbetsgivare eller driva sin verksamhet är viktig.

Därför vill centern i Växjö värna trygghet och valfrihet i skolan och omsorgen. Alla vet att en bra barnomsorg, en trygg och utvecklande skola samt en värdig och säker omsorg är viktig för medborgarna.

För att klara detta förespråkar vi mindre skolenheter i Växjö tätort och på landsbygden. Vi tror att förutsättningarna för att skapa trygghet och arbetsro i skolan successivt kan försvinna när skolan är för stor. Centern har alltid varit för småskaliga lösningar så länge elevunderlag finns och kvaliteten kan säkerställas. Den principen ska gälla skolsatsningar i den växande staden och på landsbygden. Landsbygdsskolorna är viktiga om man vill att hela kommunen ska leva.

Centern förordar mångfald. Därför ser vi gärna att vi i Växjö låter många blommor blomma inom såväl barnomsorg som skola och omsorg. Vi ser gärna att fler alternativ till de kommunalt drivna verksamheterna växer fram. Det kan var allt från intraprenader till privat äldreomsorg som fristående skolor och idéburna verksamheter.

För att skapa den goda kvaliteten i verksamheterna vill vi också stärka ledarskapet för bättre trygghet i omsorg och skola genom att kraftsamla våra fortbildningsresurser för att utveckla ett modernt ledarskap.

Växjö är en bra kommun att leva och bo i. Men vi kan alltid bli bättre - inte minst inom skolan och omsorgen. Låt inte den samlade vänstern förstöra allt detta.

Centerpartiets Växjökrets

Centerpartiets ledamöter och suppleanter i Växjö kommunfullmäktige

Centerpartiets ordinarie ledamöter och suppleanter i Växjö kommunfullmäktige.

 

Följ med oss på resan

Med sex mandat i kommunfullmäktige är Centerpartiet det näst största partiet i den blå-gröna Allians som styr Växjö.

Vi vill att hela kommunen ska leva, har ett stort fokus på landsbygdsfrågorna och vikten av att tillgodose även de mindre tätorternas behov av service och kommunikationer där utbyggnaden av snabbt bredband är högt prioriterad.

Vi värnar om företagen. ser gärna att privata aktörer tar plats i traditionella kommunala verksamheter och välkomnar intraprenader som ger personalen möjligheter att självständigt leda och fördela arbetet på sin arbetsplats.

Centerpartiet vill ha ett sammanhållet och tryggt Växjö som ger varje invånare möjligheter att utvecklas och leva ett gott liv i Europas grönaste stad.

Du är välkommen att följa med Centerpartiet i Växjö på resan!

Text

Välkomna att kontakta Centerpartiet i Växjö

Ordförande i Växjö centerkrets är Andreas Håkansson som ni når på 073-0469043 eller via e-mail andreas.hakansson@centerpartiet.se

Ni kan också kontakta kommunalråd Per Schöldberg på 070-8694925 eller via e-mail per.scholdberg@vaxjo.se samt Eva Johansson, gruppledare i kommunfullmäktige, på 070-9912087 eller via e-mail eva.johansson6@vaxjo.se