Centerpartiet uppvaktade Kalvsviks lanthandel

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp i Växjö gratulerade lanthandeln i Kalvsvik för 10 framgångsrika år. Eldsjälen Göran Högstedt, tvåa från höger, tog emot blomman som från vänster Eva Johansson, Margareta Jonsson, Anders Bengtsson och Andreas Olsson, överlämnade


Lanthandeln i Kalvsvik är unik.

När andra kämpar med bristande kundunderlag och dålig ekonomi kan de 150 andelsägarna i Kalvsvik Träffpunkts ekonomiska förening redovisa att det aktiebolag som andelsägarna bildade 2009 har gått med vinst varje år.

–Under 2018 gjorde vi en vinst på 600 kronor. Det är inte mycket men det visar ändå att folket i bygden ställer upp för vår dagligvaruhandel, säger eldsjälen Göran Högstedt när han ser tillbaka på de gångna 10 åren.

För visst har det många gånger varit kämpigt. Efter en brand 1974 byggdes huset upp på nytt. Men under de senaste åren har föreningen gjort stora investeringar i fastigheten. Bland annat har både bostaden som finns på övervåningen samt edet läckande taket renoverats. Man har också installerat egen reservkraft.

–Affären är en social samlingsplats. Vi har cirka 150 hushåll som handlar och det kunde vara flera. Men vi har också många nyinflyttade och de har en vilja att utveckla både Kalvsvik och affären, säger Göran Högstedt.

Lanthandeln är Kalvsviks största arbetsgivare.

Här jobbar cirka 35 personer, många av dem ideellt, med att se till att butiken fungerar.

Det är viktigt eftersom kundunderlaget ökar.

Genom närheten till Åsnens nationalpark blir turisterna allt flera.

–Det är förstås positivt. Men det får också konsekvenser. Bland annat räcker fibernätet inte till. Fiber är livsavgörande för att landsbygden ska utvecklas, säger Göran Högstedt.

Men när delar av Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp hälsade på och gratulerade till butikens framgångsrika 10 år fanns ändå en i grunden ljus syn på framtiden.

–Vi har en otrolig sammanhållning i Kalvsvik. Dessutom rymmer vår bygdegård en jättebra förskola och F3-skola som får allt flera elever. Vi har också anställt duktiga lärare som får eleverna att trivas och ta till sig undervisningen, säger Kjell-Erik Sagebrant, ordförande i bygdegårdsföreningen.