Revisorer

 

Ordinarie:

Kjell-Åke Larsson (Sammankallande)
Telefon 0929-104 84

Rolf Nilsson
Telefon 0929-100 19

Ersättare:

Siv Östman
Telefon 0929-125 76

Birgitta Nilsson
Telefon 0929-553 31