Centerns Kyrkosyn

• Centern vill skapa en kyrka där alla ska kunna finna tröst, hopp och trygghet.

• Vi vill verka för en öppen, välkomnande, levande och demokratisk folkkyrka.

• Centern vill fortsatt stödja verksamhet för barn och unga inom kyrkan.

• Vår kyrka ska vara en plats där alla människor kan få möjlighet att lära känna Gud, komma till tro och leva i kristen gemenskap.

• I gudstjänsten, som är kärnan i församlingens arbete, ska människor finna näring för sin tro och få mogna som människa och kristen.

• Diakonins främsta uppgifter ska vara att bryta människors ensamhet samt att uppsöka och stödja dem som befinner sig i själslig svårighet.