Motion KF 2021-10-25

Uppdragsersättning till Älvsbyns Fastigheter (ÄFAB).

Vår uppfattning är att när en överenskommelse sker mellan två parter om ersättning för utförande av arbete, då är det enbart den överenskommelsen som kan förändra kostnadsersättningen. Man kan lägga till eller i vissa fall ta bort delar av åtagandet vilket sedan påverkar kostnadsbilden.

Uppdragsersättningen för ÄFAB redovisas i kommunens verksamhetsredovisning inom Fastighetsramen. I den ramen finns till större delen andra kostnader som tillhör kommunens fastigheter. Där finns även kommunens alla elkostnader med en fluktuerande prisbild.

Idag fungerar fastighetsramen så att beroende på hur elpris eller andra kostnader utvecklas i en prognos påverkar det till viss del storleken på uppdragsersättningen till ÄFAB.

Vi tycker det är fel.

Det som kommunen vill få utfört ska även ha en ersättning baserad enbart på uppdraget.

Det enda som enligt vår uppfattning ska påverka ersättningen är om kommunen lägger till något åtagande eller kommer överens om att ta bort – minska något uppdrag.

En egen ram för uppdragsersättningen underlättar även uppföljningen av uppdragsersättningen för oss fritidspolitiker.

Därför föreslår Centerpartiet och Liberalerna följande;

  • att uppdragsersättningen till ÄFAB får en egen ram i verksamhetsredovisningen.
  • att det tydligt framgår vad som förväntas utföras för denna ersättning

Älvsbyn 2021-10-04

………………....................................... …….......................................................

Fullmäktigeledamöterna

Göran Lundström ( C ) och Göran Stenlund ( L )

deltagare i Budgetberedningen för Älvsbyns kommun för Centerpartiet respektive Liberalerna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.