Motion KF 2021-11-29

Extra stöd till Vidsels Rektorsområde.

Centerpartiet jobbar för att det ska gå att bo och verka i hela kommunen, även utanför tätorten. Forskare slår fast att skolnedläggningar berör människors villkor för att leva och bo på en viss plats på ett negativt sätt. Det är också negativt när forskarna ser på helheten i samhällsutvecklingen.

Vill vi att Vidselsbygden ska blomstra utifrån sina möjligheter, få en bra samhällsutveckling, då måste en bra och trygg skola finnas kvar där. Med nuvarande elevunderlag och resursfördelningsmodell är det svårt att ekonomiskt ha nödvändigt antal lärare för den trygga skolan. Centerpartiet vill också att kommunen ska ha en långsiktig inriktning för betydelsen av en skola i Vidsel med nödvändig personal.

Det är därför med oro som vi i skolans verksamhetsrapport till KS den 8 mars läser att skolan aviserar ett underskott för 2021 med 2-3 lärare sett mot den ersättning som nuvarande resursfördelningsmodell ger. Bristen på resurser påtalas även i SKA-rapporten under hösten. Redan under skolstriden 2020 kring högstadiet påvisade ”Skolgruppen” att högstadielärarna tillförde 1,9 årsarbeten till mellanstadiet, vilka försvann när högstadiet flyttades till Älvåkra och troligen inte blivit ersatta.

Vi har även under hösten – vintern 2020 fått propåer från oroliga föräldrar som tycker att det saknas resurser i skolan. S har även röstat ner vårt budgetförslag där vi hade anslagit 1,8 mkr till Vidsel RO som ett extrabidrag.

Enligt Skolverkets Generaldirektör Peter Fredriksson är det inte skolchefen som ska rädda byaskolor och en levande landsbygd, det måste politiker som ser till helheten gör. Det uppdraget vill centern ta på sig, rädda landsbygden.

Därför föreslår Centerpartiet följande;

  • att ett extra ekonomiskt tillskott avsätts till skolan för att 3 lärartjänster kan tillsättas omgående dock senast under vt 2022
  • att stödet beslutas för en 4-års period för att sedan i budgetprocessen 2027 omprövas.

Älvsbyn 2021-11-17

………………....................................... …….......................................................

För fullmäktigegruppen

Berit Hardselius och Göran Lundström

Gruppledare och ledamot för Centerpartiet i Älvsbyns kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.