Motion KF 2022-02-14

Föreningsstöd.

Våra barn är vår framtid, och vi har ett ansvar för att försöka få dem att må bra under sin ungdomstid, Ett av flera sätt för det är att engagera dem i olika föreningsaktiviteter.

Att vara engagerad i någon verksamhet ger sysselsättning och förbättrar det sociala sammanhanget.

Centerpartiet har uppmärksammat att många ungdomar i Älvsbyn mår dåligt, några så mycket att de måste omhändertas till stort mänskligt lidande och höga kostnader.

Vi vill därför att det förebyggande arbetet ökar och vi tror att genom att ge föreningar mer stöd kan vi få fler unga att komma in i ett bättre socialt sammanhang där ”skyddsräcket” blir lite högre för deras livssituation.

Vår tanke är att varje krona som satsas i början av livet ger mera avkastning än de pengar som krävs när det blivit för sent och livet gått på kant.

Därför föreslår Centerpartiet följande;

  • att kommunen inrättar en ”Startupp-fond” där alla typer av föreningar kan söka bidrag för verksamhet som lockar nya ungdomar att komma till deras verksamhet.
  • att kommunen har en drivande person som agerar och fungerar som bollplank och stöd till föreningar i deras utvecklingen av verksamhet för ungdomar.
  • att ovanstående person även kan hjälpa till med bidragsansökningar och utveckling av nya och befintliga föreningar.

Älvsbyn 2022-01-12

………………....................................... …….......................................................

För fullmäktigegruppen

Berit Hardselius, Göran Lundström och Caroline Svensson

Gruppledare för och medlemmar i Centerpartiet i Älvsbyns kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.