Senaste artikeln

Läs mer
Filtrera arkiv:
Senaste nytt
Visa fler artiklar

Satsning på vindkraft

Sverige står mitt inne i en omställning till ny alternativ elproduktion. För att klara av att minska beroendet av energiproduktion som skadar miljön och människornas hälsa bör vi satsa ännu mer aktivt på att nyttja de hållbara energikällor som finns. Det innebär bland annat att vindkraft är ett hållbart alternativ.

Det behövs initiativ från alla aktörer i samhället, både staten, kommunerna och näringsliv, i samarbete för att driva på utvecklingen och utbyggnaden av vindkraft. Centerpartiet anser att Norrbotten ska bli världsledande i att utveckla lokalt producerad förnyelsebar energi som är långsiktigt hållbar men som ändå ger trygghet för näringsliv och medborgare.

Därför anser Centerpartiet i Älvsbyn att:

  • kommunledningen ska, i lämpligt forum, ta upp diskussionen med aktuella närliggande kommuner för att möjliggöra eventuella satsningar på vindkraft, i de områden där det är lämpligt.
  • att motionen bereds snarast.

Älvsbyn 29/5 2006

…………………………………………………..

Matilda Wiklund

Gruppledare Centerpartiet i Älvsbyn

………………………………………………….

Johan Johansson

Vice gruppledare Centerpartiet i Älvsbyn