Träff på Kyrkmalmen

På söndag den 14 januari är alla på nomineringsgruppens förslagslista till kommunvalet SAMT styrelsen inbjudna till en träff på Kyrkmalmen. Träffen börjar kl 13.00 och beräknas vara avslutad senast kl 16.00. Vi hoppas på en riktigt inspirerande eftermiddag, där fokus kommer att ligga på aktiviteter under valåret. Mattias Timander från Kiruna deltar, laddad med idéer från sin hemmakrets och från Centerungdomen. VÄLKOMNA!!!

Mattias Timander - Ordförande CUF Norrbotten