Motion KF 2022-02-14

Matsvinn.

Centerpartiet jobbar för att mat ska göra nytta i verksamheten. Undernäring i äldreomsorgen och överhoppade skolmåltider i högre årsklasser är några av våra svårigheter.

Enligt ett inslag på Sveriges Radio under nov kastas i Sverige 1 av 6 skolmåltider och totalt blir svinnet 11 000 ton mat per år. Elever äter inte den mat de behöver för att prestera bra i skolarbetet, ekonomin påverkas då mat kostar lika mycket om den äts upp eller kastas bort och klimatet försämras därför att mer mat måste produceras.

Enligt artikel i PT under nov. har även Piteå skolverksamhet ökat sina aktiviteter för att minska sitt matsvinn.

Inom äldreomsorgen pratar professor Yngve Gustafson ofta om att näringsbrist inom äldreomsorgen leder till många svårigheter för den äldre.

För att göra åtgärder kring allt detta hur mat används krävs bl.a att mätning av de olika matsvinnen sker kontinuerligt

Därför föreslår Centerpartiet följande;

  • Älvsbyn ökar sina aktiviteter kring matsvinn i hela vår kostverksamhet.
  • Rapporterar en första gång till KF över gjorde åtgärder och resultat under våren 2022.

Älvsbyn 2021-11-29

………………....................................... …….......................................................

För fullmäktigegruppen

Berit Hardselius och Göran Lundström

Gruppledare och ledamot för Centerpartiet i Älvsbyns kommun.