Centerns årsmöte i Älvsbyn hyllar ideella ledare

Centerpartiet tror på kraften av ideellt arbete. Därför visar centern varje år sin uppskattning för insatser som någon ideella ledare utfört och som vårt samhälle inte skulle klara sig utan. Eftersom det var corona ifjol har vi detta året utsett två ideella ledare.

Utmärkelserna delades ut på centerns årsmöte den 23 februari av avgående kretsordförande Berit Hardselius och blommor delades ut av tillträdande ordförande Agneta Nilsson.

Först ber Berit att Jerry Lindblom kommer fram. Jerry har varit drivande i hur Vidsel fortfarande har en Byagård. När kommunen skulle riva alla ej utnyttjade skolhus inkl Kulturhuset under fjolåret och ingen i Bygdeföreningen riktigt orkade med någon räddningsaktion, då klev Jerry fram och bildade tillsammans med andra driftiga eldsjälar Vidsels Aktivitetshus Ekonomiska Förening, Jerry förhandlade med kommunen och föreningen fick efter några turer köpa det så kallade NO-huset under vissa villkor. I sitt tacktal berättar Jerry att de fått ihop 57 medlemmar, som ideellt jobbat med de gjorda åtaganden mot kommunen och sedan med att renovera Aktivitetshuset som det numera heter. Medlemmarna har idag gjort upp emot 7 000 timmar ideellt arbete samtidigt som de fått viss hjälp av något företag.

Utan Jerrys insats hade Vidsel inte haft den samlingsplats som Aktivitetshuset nu blivit.

Motiveringen på Diplomet läser Berit upp: ”För ditt engagemang i tillskapandet av en samlingspunkt för föreningar, företag och enskilda personer i Vidsel, genom övertagandet av ”NO-huset” och bildandet av Vidsels Aktivitetshus EF”. Sedan överlämnar Berit diplomet och kassören premien. Agneta överlämnade blommor och alla applåderade varmt.

Det andra ideella ledarskapet är Aktionsgruppen för Friskolan Hjärtat. Representanter för gruppen är Lena Utterström och Mats Bergvall. De kommer att hyra delar av Aktivitetshuset, de delar där renoveringen idag pågår för fullt. Efter förplägnaden återgick Lena till att måla i ett av rummen. Gruppen har fått tillåtelse från Skolverket att starta en friskola, men mycket jobb återstår fortfarande innan skolstart hösten 2022.

 

Berit läser upp motiveringen på Diplomet: ”Aktionsgruppen för Friskolan Hjärtat har med övertygelsen om den lilla skolans stora betydelse både för elevernas förutsättningar och bygdens utveckling, har ni med ert engagemang gjort det möjligt att starta en friskola i Vidsel”. Sedan överlämnar Berit diplomet och kassören premien. Agneta överlämnade blommor och alla applåderade varmt.