Motion KF 2022-02-14

Befolkningstillväxt.

Enligt Charlotta Mellanders forskning som beskrivs i senaste Dialog (nr 4 2021) har det framkommit att ungefär 9 av 10 som flyttar mellan svenska kommuner är i åldrarna 18 till 35 år.

Det innebär enkelt uttryckt att de platser som 18- till 35-åringar tycker är attraktiva att bo på, tenderar att växa. Och tvärtom, platser som den gruppen ser som ointressanta blir lämnade bakom och minskar därmed mer i befolkning.

Forskaren säger även att gruppen har stenkoll på vilka platser de kan välja på, den dagen det blir aktuellt.

Det vill säga de platser där det går att utbilda sig och hitta ett bra jobb, men också en plats som passar deras livsstil.

Det är de tre faktorerna som stärker en plats.

Enligt Charlotta M räcker det inte med arbetstillfällen utan att platsen passar in i deras livsstil är minst lika viktigt.

Centerpartiet vill därför att Älvsbyn tar reda på hur vi skapar bättre förutsättningar för en livsstil som passar dagens 18- till 35-åringar?

Under Ungdomstinget framförde högstadiet (just under 18 år) en mängd synpunkter för att må bra och att stanna kvar i kommunen efter avslutade studier.

Återflyttare finns framför allt i den övre delen av det aktuella åldersspannet och därmed är deras upplevelser av villkoren under uppväxten en viktig del i ett eventuellt hemvändarbeslut.

Därför föreslår Centerpartiet följande;

  • att kommunen gör en enkätundersökning för boende i Älvsbyn över vad som är viktigt för dem och deras livsstil.
  • att enkätundersökning vänder sig till åldersgruppen 18- till 35-åringar.
  • att det görs attraktivt att besvara enkäten.
  • att även en viss andel utflyttare får en enkätundersökning om varför de flyttat.

Älvsbyn 2022-01-12

……………….................................. …….......................................................

……………………………………..

För fullmäktigegruppen

Berit Hardselius, Göran Lundström och Caroline Svensson

Gruppledare för och medlemmar i Centerpartiet i Älvsbyns kommun.