Motion KF 2022-02-14

Vattenskyddsområden.

Vårt vatten är väldigt viktigt, därför har Älvsbyns kommun under hösten 2021 tagit beslut om att ändra sina vattenskyddsområden för Vidsel, Tväråselet, Tätorten samt Tvärån och göra dem betydligt större.

Detta kan i sin tur beröra verksamhet som funnits i respektive område under mycket lång tid.

Om åtgärder behöver vidtas för dess verksamheter är det fel att verksamheten som hittills varit tillåten nu måste åtgärdas på verksamhetens bekostnad.

Vi i centerpartiet anser att om sådan åtgärd beslutas av kommunen eller annan instans så måste ersättning utgå för aktuell åtgärd.

Därför föreslår Centerpartiet följande;

  • att tidigare godkänd verksamhet som funnits under mer än 10 år inom nu utökade vattenskyddsområden erhåller 100 % bidrag från Älvsbyns kommun för eventuella åtgärder som måste utföras pga. det utökade vattenskyddsområdet.

Älvsbyn 2021-12-18

………………....................................... …….......................................................

För fullmäktigegruppen

Berit Hardselius och Göran Lundström

Gruppledare och ledamot för Centerpartiet i Älvsbyns kommun.