Centern vill minska tystnadkulturen inom Älvsbyns kommun

Bild

Ta del av centerns inlägg i KF den 29 nov angående vårt yrkande om en handlingsplan för att minska tystnadskulturen inom kommunens verksamhet inkl politiken.

Jag läser från sidan 4 och sista meningen i 4:e stycket under Verksamhetsutveckling:

- För att kunna identifiera svagheter och brister måste det finnas ett klimat där det är tillåtet att ifrågasätta existerande rutiner och arbetssätt och ge förslag på förbättringar.

Centern frågar: finns detta klimat i Älvsbyn? Några pratar om tystnadskultur, alltså motsatsen.

Har tidigare pratat om Toyota som gjorde 4 gånger fler bilar än Saab med samma förutsättningar.

Chefen där tryckte på att du måste träna och lära dina medarbetarna att se problem i verksamheten, vilket ger en unik möjlighet till att göra förbättringar, men för att kunna göra förbättringar måste man först se behovet av dem.

Hur är det i Älvsbyn? Det går att tolka saker på olika sätt självklart, myntet har två sidor, men jag tar några exempel:

- Anställd upplevde enligt PT att när problem i verksamheten påtalades via Lex Sara, blev hon utfryst så mycket att hon började må lilla och kunde inte gå på jobbet och fick sedan sparken.

- Vid ett utskottsmöte sa enhetschef, inte roligt komma på dessa möten när man bara får skäll.

Och till sist, på högsta nivå, där allt börjar:

- Vid KS möte under tidig vår detta år påtalades det till oss ledamöter i oppositionen att det var inte lämpligt att kritisera enhetschefer när de kom till KS, för de fick så ont i magen och ingen vill ta på sig chefsjobb.

Om det sista, är det som där man får kritiker att tystna genom självcensur?

Vi tycker att dessa exempel inte följer den upplästa meningen från verksamhetsutvecklingen ”finnas ett klimat där det är tillåtet att ifrågasätta existerande rutiner och arbetssätt ”.

Centerpartiet föreslår därför som ett tilläggsförslag att:

- Kommunchef får i uppdrag att ta fram en speciell handlingsplan för hur detta klimat ska skapas i Älvsbyns kommuns verksamhet.

I övrigt yrkar vi bifall till strategiska planen, övergripande.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.