Entreprenörsskap och företagande

  • Unga ska tillåtas växa i sitt engagemang och sitt entreprenörsskap.
  • Utmaningsrätt införs vilket konkurrensutsätter kommunal verksamhet.
  • Kontakter med kommunen underlättas.
  • Nödvändiga lokaler för tjänsteföretag och industrier tillskapas snabbt.
  • Lokal köptrohet främjas aktivt.
  • Nya jobb i kommunen möjliggörs genom att vi tillsammans skapar en kultur som stimulerar entreprenörsskap och hjälper människor att förverkliga sina idéer.
  • De gröna näringarna främjas, vilket ger lokala arbetstillfällen genom livsmedel, energi och rekreation.
  • Kommunen bör sälja ut Kanis.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.