• / Politik
 • / Förtroendevalda C i Älvsbyns kommun

Förtroendevalda C i Älvsbyns kommun

Kommunfullmäktige

Ordinarie

 • Matilda Wiklund
 • Johan Johansson
 • Berit Hardselius
 • Göran Lundström
 • Agneta Nilsson

Ersättare (ej personliga)

 • Kjell-Åke Larsson
 • Gun-Britt Johansson
 • Greta Karlsson

Kommunstyrelsen

Ordinarie

 • Berit Hardselius
 • Göran Lundström

Ersättare

 • Agneta Nilsson
 • Kjell-Åke Larsson

Kommunföretag

 • Kjell-Åke Larsson, Ordinarie
 • Stefan Hardselius, Ersättare

Miljö & Byggnämnden

 • Magnus Danielsson, Ordinarie
 • Stefan Hardselius, Ersättare

Valnämnden

 • Kjell-Åke Larsson, Ordinarie
 • Christer Grahn, Ersättare

Revisor

 • Greger Andersson

Budgetberedningen

 • Göran Lundström, Ordinarie
 • Kjell-Åke Larsson, Ersättare

Arbete & Omsorgsutskottet

 • Agneta Nilsson, Ordinarie
 • Göran Lundström, Ersättare

Barn & Fritidsutskottet

 • Göran Lundström, Ordinarie
 • Agneta Nilsson, Ersättare

Personalutskottet

 • Agneta Nilsson, Ordinarie
 • Göran Lundström, Ersättare

Nämndeman

 • Siv Östman

Älvsby Fastigheter AB

 • Christer Grahn, Ordinarie
 • Berne Granberg, Ersättare

Älvsby Energi AB

 • Jan Öberg, Ordinarie
 • Kjell-Åke Larsson, Ersättare

Gode Man (Jord- och skogsbruksfrågor)

 • Johan Johansson

Centerns gruppledare i Kommunfullmäktige

 • Berit Hardselius, Gruppledare
 • Göran Lundström, Vice gruppledare

Ombud Partistämman

 • Berit Hardselius, Ordinarie
 • Kjell-Åke Larsson, Ersättare