Förtroendevalda C i Älvsbyns kommun

Kommunfullmäktige

Ordinarie

 • Berit Hardselius
 • Göran Lundström
 • Agneta Nilsson
 • Ann-Sofie Isaksson
 • Anders Isaksson
 • Johan Håll

Ersättare (ej personliga)

 • Magnus Danielsson
 • Jan Öberg

Kommunstyrelsen

Ordinarie

 • Berit Hardselius
 • Göran Lundström

Ersättare

 • Agneta Nilsson
 • Anders Isaksson

Kommunföretag

Ordinarie

 • KS

Ersättare

 • KS ersättare

Miljö & Byggnämnden

 • Johan Håll, Ordinarie
 • Stefan Hardselius, Ersättare

Valnämnden

 • Mats Bergvall, Ordinarie
 • Christer Grahn, Ersättare

Revisor

 • Kjell-Åke Larsson

Budgetberedningen

 • Göran Lundström, Ordinarie
 • Berit Hardselius, Ersättare

Arbete & Omsorgsutskottet

 • Agneta Nilsson, Ordinarie
 • Anders Isaksson, Ersättare

Barn & Fritidsutskottet

 • Anders Isaksson, Ordinarie
 • Göran Lundström, Ersättare

Personalutskottet

 • Berit Hardselius, Ordinarie
 • Göran Lundström, Ersättare

Nämndeman

 • Ann-Sofie Isaksson

Älvsby Fastigheter AB

 • Christer Grahn, Ordinarie
 • Johan Håll, Ersättare

Älvsby Energi AB

 • Jan Öberg, Ordinarie
 • Johan Johansson, Ersättare

Centerns gruppledare i Kommunfullmäktige

 • Berit Hardselius, Gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.