Valfrihet och mångfald

  • Individanpassad vård och omsorg, med värme, värdighet och integritet.
  • Utmaningrätt leder till utveckling och mångfald.
  • Mångfald inom barnomsorgen, för barnens, den moderna familjens och landsbygdens behov.
  • Olika välfärdslösningar som passar livets alla skeenden och behov.
  • Modernt musik - och kulturliv i samverkan med olika aktörer.
  • Landsbygdssäkring av övergripande kommunala beslut utifrån en helhetssyn.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.