• / Politik
  • / Valfrihet och mångfald

Valfrihet och mångfald

  • Individanpassad vård och omsorg, med värme, värdighet och integritet.
  • Utmaningrätt leder till utveckling och mångfald.
  • Mångfald inom barnomsorgen, för barnens, den moderna familjens och landsbygdens behov.
  • Olika välfärdslösningar som passar livets alla skeenden och behov.
  • Modernt musik - och kulturliv i samverkan med olika aktörer.
  • Landsbygdssäkring av övergripande kommunala beslut utifrån en helhetssyn.