Ändra fokus i Älvsbyns kommun!

I två artiklar i PT den 11 april, redogörs för delar av den genomlysning av kommunens ekonomi som SKL gjort på kommunens uppdrag. Normalt gör SKL liknande uppdrag i kommuner med stora underskott i resultatet, vilket inte gäller för Älvsbyn. Både till artiklarna och till genomlysningen kan vi ana två orsaker. En orsak är att påtala för anhängarna till S kravet på en strama ekonomiska politik, inför framtiden med ökade behov. Den andra är att fortsätta med legitimeringen av S-förslaget sedan hösten 15, att lägga ner viss skolverksamhet i byarna. Främst då högstadiet i Vidsel, vilket också fick ett eget blad i genomlysningen. Vinklingen i artiklarna kan vara gjord av kommunalrådet eller av tidningen?

I artikeln säger kommunalrådet sig vara överraskad (”Det var saker jag inte vill höra”) av den mindre kostnadseffektiva verksamheten. För ekonomisk ansvariga borde det inte ha varit några överraskningar med hur kostnadsläget ser ut i kommunen och om det gör det kan det betraktas som anmärkningsvärt. Ett bra sätt i vardagen att jämföra sig med andra är att använda Öppna Jämförelser. Detta har kommunen inte ansett viktigt, utan satsat mest på att ”jämföra sig med sig själv”. Då blir det mycket svårare att förstå hur kommunen ligger till kostnadsmässigt. Ett annat sätt att mäta sig med andra är att införa Intraprenad eller LOV i de områden där detta är möjligt. Vi har redan entreprenörer inom t.ex. renhållning. Att jämföra sig med andra och titta på hur andra gör som lyckats bättre är ett bra sätt att utveckla sin verksamhet, detta framhåller även SKL som i Dagens Samhälle skriver ”Tanken med Öppna Jämförelser är att den ska leda till förbättringar”.

SKL-analysgrupp, som gjort genomlysningen, har redovisat jämförbara kommuner så att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt. Sett till 8 av de 10 huvudområdena har vi över 60 miljoner för höga kostnader sett till dessa jämförbara kommuner. Man bör notera att sett till enbart Norrbotten, har Älvsbyn på några områden lägre kostnader än genomsnittet i länet. Kommunens budgetdisciplin är sådan, att sedan 2009 har driftredovisning alltid visat underskott sett mot budgeten. Det mesta av detta borde inte vara någon nyhet, detta borde kommunledningen känt till.

När det gäller högstadiet i Vidsel är förslaget från Oppositionen att den ska kostnadseffektiviseras på olika sätt. Vi tycker också att genom att satsa på byaskolor och marknadsföra detta, kan Älvsbyns kommun bli en unik möjlighet för barnfamiljer att flytta till. Många elever kan också få möjligheter att ta tillvara på den miljö som en mindre skola med ”små” klasser kan erbjuda, för att på så sätt bättre lyckas i skolans arbete. Vi kan också förstå att tjänstemän och politiker som starkt kämpat för att ändra nuvarande skolstruktur inte är så nöjda med höstens beslut, och att detta kan påverka de många små vardagsbesluten som hela tiden tas. Att jobba för bibehållen skolstruktur, men med bättre kostnadseffektivitet, ställer stora personliga krav. Vi är tveksamma om detta är möjligt för dessa personer.

All verksamhet bör givetvis sättas under luppen i Älvsbyns kommun, om vi vill fortsätta att vara bland de bästa. Låt oss tillsammans gör detta arbete, samtidigt som vi alla marknadsför inte bara den trevliga tätorten utan även den fantastiska landsbygden som finns i kommunen och där vi vill att många mäninskor ska bo kvar eller flytta in till. Barnfamiljer ska känna sig extra välkomna med möjlighet för barnen att få gå i en av de bästa skolorna i Sverige, med korta resvägar.

Berit Hardselius och Göran Lundström
Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.