Beskrivning av Skolförslaget

Vårt förslag ser till helheten för samhället, där skola, barn, föräldrar tillsammans med övriga lokalsamhället formar vår gemensamma framtid, och där alla delar är lika viktiga.

Vidsel

Behålla högstadiet minst 4 år från ht 2016.

Förändra arbetssättet inom skolan för att minska på extrakostnaderna - underskottet

Hitta andra användningsområden för NO-huset

Se mindre klasser med stor arbetsro som en resurs för fler elever

Samarbete med skolgruppen för utveckling av skol-elever-lärare-föräldrar

Förbättra samarbetet med lokalsamhället

Korsträsk

Behålla F-3 i skolan

Göra ombyggnader av skollokaler i linje med skolgruppens förslag

Vid behov avyttra nuvarande förskole byggnad

Gemensamt

- Se blomstande byar med skolan som nav som en ytterligare förstärkning av Älvsbyns varumärke.

- Göra energieffektiviseringar i båda skolorna.

Argumentation

- Vårt förslag kan ge möjlighet till att kommunen får en fast läkare till Hälsocentralen med bostadsort i Vidsel. Marina Holmström, distriktsläkare på vårdcentralen i Byske, familjen är imponerad av skolans atmosfär med bl.a. inga lås på elevskåpen!

- Trots att det snart gått 3 månader från 3 sep har inte den verkliga kostnaden för skolskjutsar tagits fram. Men kostnaden på 125 000 kr för 4 badresor per år kvarstår!

- Trots besparing på Underskottet på Lärarresurser på 1,070 mkr, anses inga lärare behöva sök nya tjänster enligt konsekvensanalysen som redovisades på senaste KS. Var är då besparingen? Går tydligen att räkna hur som helst?

- Med beräkning av möjliga besparingar och fastighetskostnad redovisad av VD ÄFAB i Vidsel och PT, är totalkostnaden för Vidsel högstadiet ca 1,5 mkr lägre än redovisat.

- Redan vid KS i april fanns siffror på uträkningen av besparingen för Vidsel på 3,5 mkr.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.