Besparingar, svar på S inlägg, dec-15

God fortsättning på det nya året!

Låt oss hoppas att 2016 blir ett bra år för hela Älvsbyns kommun.

Här kommer synpunkter som berör Socialdemokraternas inlägg på Facebook den 17 dec 2015 angående budgetbeslut taget i KF den 30 nov.

Mellan oss och Socialdemokraterna i Älvsbyn (S) finns det 4 skillnader som vi nu vill framhålla.

1. Vi vill stödja och uppmuntra blomstrande byar och en levande landsbygd.

Därför vill vi inte att allt samlas i tätorten, utan att varje chans som stöder möjligheten att bo och verka på landsbygden tas till vara.

Vi är stolta över landsbygden och den verksamhet som finns där, den som även via Gröna näringar ger oss skog och livsmedel.

2. Vi tror, likt viss svensk forskning, att skolan är ett viktigt nav för att behålla möjligheten till en levande landsbygd.

Samma insikt finns även i många kämpande bygder runt om i Sverige. Detta speciellt för byar som ligger lite för långt från aktuell tätorten, för att ge lämplig resväg för elever.

Vår uppfattning, när det gäller Vidsel, är att om högstadiet skulle läggs ner, kommer mellanstadiet även att försvinna inom något år. Risken är stor att många mellanstadieelever från Vistträsk kommer att välja Älvsbyn, om de ändå inte får gå högstadiet i Vidsel.

3. Oppositionen försöker inte låtsas som att besparingar inte behöver ske.

S skrivning i sitt inlägg om kostnadskompensationen: ”Det innebär att de kostnader som skolan och äldreomsorgen har, får finansieras genom personalbesparingar. Detta är något vi Socialdemokrater kämpade emot”, slut citat. Det S glömmer att berätta är att de själva tar 812 000 kr från denna kostnadskompensation. Tala om att kämpa? För 2017 tar de 1 625 000 kr från den.

S utformar även inlägget så att man måste vara mycket insatt för att inte tro att det är hela kostnaden för gymnasieplatser, tekniska hjälpmedel och förbrukningsmaterial som besparingar i budget innebär.

S får det även att låta som att de kan spara utan att göra personalindragningar. Det som S inte vill tydliggöra är att S förslag i budgeten innebar följande besparingar:

- i Vidsel
Lärare: 1 373 941 kr
Städning: 385 478 kr
Kostpersonal: 194 726 kr
Vaktmästare: 270 527 kr
Övrig driftpersonal: 29 402 kr

- i Korsträsk
Kost/städ personal: 350 000 kr
Lärare: 158 291 kr

- Fastighetsförvalt, båda ca. 175 000 kr

Detta ger i S förslaget en personalbesparing på 2 937 365 kr! Detta verkar S totalt ”glömma” bort.

Att dessutom kostnader för skolskjutsar var fel och utrymmen för viss verksamhet i Vidsel inte var planerad ekonomiskt, gör nödvändiga personalbesparingar ännu större med S-förslaget.

4. Personlig Assistans, hur är kostnadseffektiviteten?

S förslag på att behålla kommunen som verksamhetsutförare för sin del av Personlig Assistans ger dessutom en fördyrning ställt mot prognosen för 2015 på 3 518 000 kr, detta jämfört med vad kostnaden beräknades bli vid en upphandling.

Dessa pengar skulle kunna ge minst 7 st anställda i äldreomsorgen.

Jämförelsen kan även påvisa hur kostnadseffektiviten är inom kommunens verksamhet.

I övrigt

kan tiden efter KF den 30 nov ge ökade farhågor att kommunledningen inte vill eller kan genomföra KFs beslut kring skolorna på bästa sätt. Farhågorna är att de som kämpat hårt för att lägga ner högstadiet och Korsträsk kommer att göra allt för att beslutet i KF ska bli så dåligt som möjligt, allt för att sedan kunna säga att där ser ni vilket tokigt beslut ni inom Oppositionen tog.

Farhågorna gäller både för de ledande politikerna och tjänstemännen.

De signaler vi fått från anställda inom verksamheten eller från senaste KS tyder inte på något positivt handlande.

Enbart snacket om att Oppositionens budget kommer att försvåra för all verksamhet visar på dåligt omdöme. Oppositionens besparingar vi fått beslut på är på 0, 541 % av totala budgeten.

Kommunledningens fokus på åtgärder borde ligga på 99,469 % av den totala driftkostnaden.

Orsaken till det felaktiga agerandet kan vara att detta är första gången som kommunledningen inte fått igenom sin vilja!

Den fördyrning som Personlig Assistans skapar mot prognosen för 2015 väcker även frågan hur kostnadseffektivt kommunen bedriver sin verksamhet?

Det finna många viktiga politiska beslut att ta under det nya året.

Vår förhoppning är att vi även fortsättningsvis får stöd från de som vill ha en kostnadseffektiv verksamhet i kommun och där blomstande byar är viktigt.

Vi hoppas och önskar att båda Skolgrupperna orkar och kan fortsätta sitt viktiga arbete för byarnas och barnens bästa.

Sist en tomtefundering,

I vilket privat företag skulle ledande personer som stridit hårt för ett förslag som förlorat i beslutsprocessen, sättas att leda genomförandet av det motsatta vinnande förslaget.

Tror att man får söka med både ljus och lykta för att hitta ett sådant företag, men i Älvsby kommun går det visst bra?

3 jan 2016, Centerpartiets KS-grupp genom Berit och Göran

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.