Inlägg i debatten kring Detaljbudgeten vid KF den 15 feb 2015

Vi har nu ett antal gånger hört kommunalledningen beklaga sig över den uppkomna situationen efter KF den 30 nov 2015.

Centerpartiet vill ge följande syn kring detta:

Neddragningar;

Under höstens Budgetberedningen gjordes besparingar på drygt 12 mkr, utan att vi räknar med skola och Personlig Assistans (PA).

S framhåller i ett mediainlägg kring jul att de jobbat hårt för att minska den personalneddragning som den starkt minimerade kostnadskompensationen medfört, men de glömmer nämna:

- att de själva tar 812 tkr från den

- att deras skolförslag innehöll personalbesparingar på 2,9 mkr (2 937 365 kr )

- att deras beslut för PA betyder att samma utförande för de svaga görs med en merkostnad på 1,6 till 3,5 mkr, beroende av om jämförelsen görs mot budget eller prognos. Denna merkostnad kan betyda pengar för upp till 7 anställda. Noteras kan att kommunen stått som ansvarig för utförandet även efter en sådan upphandling.

De flesta besparingar i kommunal verksamhet innebär personalneddragningar, exakt vem eller vilka som drabbas av besparingarna bestämmer verksamheten - kommunchefen, KF enbart ramarna.

Kostnadseffektiviseringar;

När det gäller Städverksamheten, anser kommun själva att det går att spara ca 23 % med hjälp av upphandling av verksamheten.

Vår uppfattning är att företagskulturen sitter i väggarna och den där av följande kostnadseffektivitet och att den är smittsam.

Tänk om hela den kommunala verksamheten, även bolagen, har den ovan nämnda möjligheten till förbättrad kostnadseffektivitet!

I Budgetberedningen påtalades behovet av en översyn av uppdragsverksamheten som utförs av fastighetsbolaget, där många ansåg att mer borde bli utfört för den aktuella ersättningen från kommunen.

S skolförslags ekonomi;

I S skolförslag var fastighetskostnader ca 800 tkr för höga, utifrån de siffror som presenterdes på offentliga möten och gjorda med vissa antaganden.

För underhåll användes bl.a. schabloner som var mycket högre än den verkliga kostnaden. Den redovisades på vår begäran i slutskedet inför KF den 30 nov.

Kostnaden för skolresor ville kommunledningen inte ta fram. Troligen var dessa 6 - 700 tkr för låga.

Med detta lilla inlägg kring S-skolförslag vill vi visa att även med S förslaget hade ytterligare besparingar behövt göras.

Vår kommun har mycket höga kostnader i förskola och hemtjänst, jämfört med andra kommuner i länet.

Det finns alltså mycket som kommunen behöver fokusera på när det gäller ekonomi. Därför bör energin inte användas till att hålla på att sura för att man förlorat en omröstning för första gången på väldigt länge eller försöka göra åtgärder på sämsta möjliga sätt, för att visa på hur tokigt som S tycker att Oppositionens skolförslag var.

Centerpartiet ser därför två alternativ för vårt kommunalråd;

- borsta bort prestigen och gör det bästa av de beslut som är tagna i KF

- om prestigen är för stark, avgå

Som tillägg till inlägget måste Centern återigen betona det Berit H framhöll i aktuellt KF

- vi vill att byarna ska leva

- vi anser att skolan är viktig för denna överlevnad

Berit Hardselius och Göran Lundström

Ledamöter i Kommunfullmäktige för Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.