Kommunala handlingsprogrammet 2014

Alternativet

För en närodlad politik

 

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.
Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid.

Vi vill ha ett samhälle där alla ska få ta ansvar
och där vi gemensamt skapar en trygg välfärd.

Centerpartiet står för en
närodlad politik
som skapar förutsättningar
för att leva, bo och jobba
i hela Älvsbyns kommun genom hela livet.

C är alternativet för
- jobb och företagande
- valfrihet och mångfald
- trygghet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.