Valfrihet och mångfald

Bild

Barnomsorg ska vara tillgänglig och flexibel med fler alternativ som familjedaghem eller kooperativ. Försök med nattis i annan driftsform tex ”nattis och lantis”.

Fortsätt utveckla vuxenutbildningen.

Vi vill bevara skolor utanför tätorten. Fjärrundervisning ska vara möjligt.

Vi står upp för inkluderande samhälle. Öppenhet, ökad kunskap och respekt mellan människor ska vara en självklarhet I Älvsbyn. Fler mötesplatser mellan generationer, kulturer och intressen ska skapas i samverkan. De ideella krafterna ska stödjas.

Ett brett och lättillgängligt kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska finnas i vår kommun.

Vi vill se en intraprenad inom ett av våra särskilda boenden.

Valfrihet för de äldre ska öka genom att införa LOV inom
hemtjänst / dagverksamhet. Konkurrens genom kvalité.

Vi uppmuntrar trygghetsboende eller anpassat äldreboende i byar.

Brukarinflytande över tilldelad tid, brukare är expert på sina egna behov . Meningsfulla dagar ger friskare människor med mindre behov av vård eller medicin. Utevistelse flera gånger per vecka för de som önskar i hemtjänst eller Säbo.

Viktigt att satsa på aktivitetsamordnare, för ökad livskvalitet och social samvaro för alla äldre.

Vårdhund på vissa enheter för aktivering av äldre.

Anställda med andra språk utöver svenska behövs inom vård, skola och omsorg.

Vi vill uppmuntra flexibla arbetssätt och eldsjälar inom personalen och aktivt hjälpa och stödja ideella som hjälper till inom äldreomsorgen.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.