Organisation

Kretsstyrelse

Ordförande
Birgitta Höijer, Ängebäck 826, 693 92 DEGERFORS

Vice ordförande
Ann Alvenfors, Långåsen 151, 693 94 ÅTORP

Sekreterare
Christina Larsson, Högberg 772, 693 92 DEGERFORS

Kassör
Barbro Vindahl, Garagegatan 10, 693 30 DEGERFORS

Ledamöter
Anders Persson, Långåsen 131, 693 94 ÅTORP

Karl Lichtermann, Slättåsen 1198, 693 94 ÅTORP

Sven-Olov Eklund, Gräsholmen 150, 693 92 DEGERFORS

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.