Uppdrag

Kommunfullmäktige
Ledamöter
Birgitta Höijer
Ann Alvenfors

Ersättare
Tommy Karlsson
Marlene Bråtner

Kommunstyrelse
Ledamot
Birgitta Höijer

Kultur- och utbildningsnämnd
Ledamot
Tommy Karlsson

Socialnämnd
Ledamot
Ann Alvenfors

Bygg- och miljönämnd
Vice ordförande
Karl Lichtermann

Degerforsbolagen AB
Vice ordförande
Tommy Karlsson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.