Degerfors
Centerpartiet lokalt
  • / Uppdrag

Uppdrag

Kommunfullmäktige
Ledamöter
Birgitta Höijer, Per-Gunnar Bråtner

Ersättare
Christina Larsson,Morgan Bråtner

Kommunstyrelse
Ledamot
Birgitta Höijer

Kultur- och utbildningsnämnd
Ledamot
Ann Alvenfors

Socialnämnd
Ersättare
Christina Larsson

Revisor
Barbro Vindahl

Bygg- och miljönämnd
Ersättare
Karl Lichtermann

Degerforsbolagen AB
Ersättare
Birgitta Höijer

Nämndeman
Karin Einarsdotter-Carlén